درمان طب

قرص b2 برای زود انزالی

 B2 یا بوپرنورفین، یک ماده مخدر نیمه صنعتی است و از تبائین به دست می‌آید. تبائین خود در کنار مورفین و کدئین و … از ترکیبات تریاک است که از مشقات خشخاش محسوب می‌شود. این قرص که با نام‌های تجاری Subutex و Suboxone هم شناخته می‌شود، نوعی مسکن ضد درد قوی است و با اینکه […]