درمان طب

کلوئید یا گوشت اضافه وراه های پیشگیری از آن

 گاهی اوقات مکانیزم بدن پس از ایجاد زخم بر روی پوست به گونه ای عمل می کند که اثر کمی از زخم ایجاد شده، باقی می‌ماند و زخم با ایجاد بافتی قرمز و سفت ترمیم می شود که اصطلاحا به این پدیده کلویید یا به اصطلاح عامیانه گوشت اضافه گفته می شود. معمولا کلوییدها ابعاد […]