درمان طب

کپسول اکسیژن؛خطرات آن و تست سالم بودن قبل از انفجار

امروزه دنیای پزشکی پر شده است از تجهیزات و وسایلی که به کمک آن ها می توان به بیماران مختلف کمک کرد تا به زندگی خودشان ادامه دهند. از جمله مهمترین وسایلی که برای بیماران به خصوص بیماران ریوی و تنفسی کاربرد دارد، کپسول اکسیژن است. کپسول های اکسیژن همچنین در کارگاه ها برای جوشکاری […]