درمان طب

لباس اتاق عمل

یکی از مهم ترین این بخش ها اتاق عمل است که به دلیل حساسیت آن، معمولاً دقت بیشتری در انتخاب لباس برای این قسمت لحاظ می شود. از این رو، در این مقاله به توضیحاتی در مورد لباس مخصوص اتاق عمل خواهیم پرداخت. لباس اتاق عمل  لباس اتاق عمل به پوششی گفته می شود که […]