درمان طب

طرز خوابیدن بعد از بوتاکس؛ چند ساعت بعد از بوتاکس باید خوابید؟

 بوتاکس با تزریق سم بوتولونیوم در نواحی چین و چروک های صورت انجام می گیرد و این دارو از طریق فلج ساختن موقتی عضلات صورت سبب جوانسازی پوست با رفع خطوط چین و چروک ها می گردد. چنانچه بخواهید از علت اصلی ایجادِ چروک ها روی صورت آگاه شوید بهتر است بدانید که حرکات عضلات […]