درمان طب

انواع مدل تردمیل…

تردمیل ها در دو گروه تردمیل خانگی و تردمیل باشگاهی دسته بندی می شوند و فرق عمده این دو دسته در مقدار تحمل وزن و قدرت موتور است. همچنین، تردمیلها را می توان به دو گروه  تک کاره و  چند کاره نیز تقسیم بندی کرد. تردمیل های خانگی اگر زمان کافی برای ورزش در باشگاه های ورزشی و […]