درمان طب

تب و انواع تب سنج

دمای بدن در مغز و در هیپوتالاموس تنظیم می‌شود این دما معمولاً در سطح ۳۷ درجه سانتیگراد نگاه داشته می شود که البته ممکن است در هر فرد به طور معمول یک درجه بالا و پایین باشد بهتر است بدانید که تب خود بیماری نیست اما می تواند علامتی از بیماری در بدن اشخاص باشد […]