درمان طب

کپسول اکسیژن پزشکی چه تفاوتی با صنعتی دارد و روش تشخیص

تفاوت کپسول اکسیژن پزشکی و صنعتی  بدن شما به اکسیژن نیاز دارد. اکسیژن برای تنفس و عملکرد صحیح بدن انسان بسیار مهم است. اگر به اندازه کافی در خون وجود نداشته باشد عملکرد قسمت های مختلف بدن به ویژه مغز مختل می شود. بنابراین در مواردی، برای جبران کمبود اکسیژن و حفظ سلامت بدن، باید […]