درمان طب

انگشت مناسب برای پالس اکسی متر کدام است؟

همانطور که از اسم دستگاه پالس اکسیمتر مشخص است، برای سنجیدن سطح اکسیژن خون مورد استفاده قرار می گیرد. ما در این مقاله قصد داریم تا شما با کارایی این دستگاه آشنا کنیم و سوالات احتمالی شما را پاسخ دهیم. پالس اکسیمتر چیست؟ دستگاه سنجش اکسیژن، دستگاهی بسیار کوچک همانند گیره ای است که توانایی […]