درمان طب

انگل دمودکس

دمودکس، یکی از انگل های ریز و میکروسکوپی است که در داخل یا نزدیک فولیکول مو در پستانداران زندگی می کند و از قرن ها پیش، بدن انسان میزبان آنها بوده است. این انگل ها، مایت های کوچکی هستند که در سطح پوست جفتگیری کرده و بعد از دوازده ساعت در داخل فولیکول های مو […]