درمان طب

فروش کپسول اکسیژن و راهنمای خرید

کپسول اکسیژن یکی از تجهیزات پزشکی با ظاهری استوانه ای شکل و حاوی گاز اکسیژن است. این کپسول ها توانایی ذخیره گاز اکسیژن تحت فشار بالا و با غلظت نزدیک به 88 درصد را دارد. کپسول های اکسیژنی که سایز بزرگ تری دارند، برای مراکز درمانی مناسب تر می باشند اما کپسول های کوچک تر […]