درمان طب

روپوش پرستاری شیک

مدل روپوش پرستاری شیک ضمن اینکه باعث متحدالشکل شدن پوشش همه پرستاران می شود؛ می تواند روی روحیه پرستار و بیمار نیز تا ثیر مثبتی داشته باشد. محیط بیمارستان پر از استرس و دلهره است؛ بنابراین طراحی و پوشیدن لباس هایی با رنگ های شاد و طرح هایی زیبا می تواند در کاهش استرس افراد […]