درمان طب

رتینوسکوپ و کاربردآن

یک چشم‌پزشک با استفاده از رتینوسکوپ می تواند ناراحتی‌های مختلف چشم از قبیل دوربینی، نزدیک‌بینی و آستیگماتیسم را به‌راحتی تشخیص دهد و به درمان مناسب بیمار بپردازد. همان‌طور که می‌دانید یک سری از ضعف‌های بینایی وجود دارند که سبب تاری دید می‌شوند. به انجام عمل رتینوسکوپی توسط متخصص چشم اسکیاسکوپی هم گفته می شود. این […]