درمان طب

انتخاب اتوسکوپ خوب ومناسب:

اتوسکوپهاباید از فناوری نورپردازی شفاف و سفید و برخوردار باشند. لنز آنها قابل چرخش و ضخیم و مقاوم در برابر خش باشد و بزرگنمایی آنها تا سه برابر یا چندینبرابر باشد رنگ مشکی مات در جداره داخلی مانع از انعکاس نور می گردد. قابلیت های یادشده تصویری شفاف و بدون انعکاس را از کانال گوش […]