درمان طب

لباسهای تکنسین اتاق عمل و پرسنل اتاق عمل

این لباس ها به دلیل کاربرد آن ها و بخشی که از آن ها استفاده می شود، دارای اهمیت زیادی است. لباس تمام کسانی که در اتاق عمل کار می کنند چه تکنسین ها و چه پرسنل باید از نظر کیفیت دوخت و جنس در حد بسیار عالی باشند تا علاوه بر اینکه راحتی کاربران […]

اسکراب و تفاوت اسکراب جراحی زنانه و مردانه

اسکرابها لباس های استریلی هستند که جراحان، پرستاران، تکنسین ها و افراد در ارتباط با بیماران میپوشند و به دو گونه اند : زنانه و مردانه  این دسته از لباس های استریل به گونه ای طراحی شده تا ساده ترین حالت ممکن را دارا باشند یعنی بدون دوخت و طرح های اضافه ، قابلیت شست […]