درمان طب

اتوسکوپ و کارایی آن

 اتوسکوپ از بدنه فلزی و چراغی به همراه یک ذره‌بین با لنزی قوی تشکیل شده است و برای معاینه مجاری خارجی گوش بیماران و پرده صماخ آن‌ها استفاده می‌شود. دستگاه اتوسکوپ کار معاینه دقیق بخش‌های مختلف گوش که شامل، مجاری خارجی و گوش میانی را به عهده دارد و این وسیله همواره همراه پزشک معالج […]

انتخاب اتوسکوپ خوب ومناسب:

اتوسکوپهاباید از فناوری نورپردازی شفاف و سفید و برخوردار باشند. لنز آنها قابل چرخش و ضخیم و مقاوم در برابر خش باشد و بزرگنمایی آنها تا سه برابر یا چندینبرابر باشد رنگ مشکی مات در جداره داخلی مانع از انعکاس نور می گردد. قابلیت های یادشده تصویری شفاف و بدون انعکاس را از کانال گوش […]