درمان طب

آب مقطر کپسول اکسیژن چیست و چه کارایی دارد؟

کپسول اکسیژن شامل شیشه ای حاوی آب مقطر است که این آب مقطر کپسول اکسیژن، جهت مرطوب کردن اکسیژن استفاده می شود. یکی از ویژگی های مهم این آب مقطر ها این است که باید عاری از هرگونه آلودگی و ناخالصی باشند. در قسمت بالایی کپسول اکسیژن وسیله ای به نام مانومتر وجود دارد که وظیفه ی […]