درمان طب

آتروپات چیست؟

آتروپات یک وسیله‌ی ساده به شمار می‌آید که برای مصارف عمومی استفاده می‌شود و درواقع ورژن پیشرفته‌ی کیسه‌ آب گرم می‌باشد و برای همه‌ی افراد به خصوص کسانی که درد عضله را تجربه می‌کنند توصیه می‌شود زیرا می‌تواند با گرمایی که به شما وارد می‌کند باعث تسکین درد و آرامش شود به همین دلیل این […]