آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

لیست پزشکان متخصص استان قم

لیست پزشکان  متخصص استان قم
نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
مقصود قاسمی سنگی ارتوپدی 7742255 صفائیه ك39 مجتمع سپهران
منیر سلیمی جراحی زنان وزایمان 2912654 بلوار امین ك7پ4 ساختمان غدیر
مهدی شهرستانی جراحی استخوان ومفاصل 2939100 ف شهیدصدوقی ساختمان باران
مهدی طیبی داخلی 6704973 خ 7تیرك7 ساختمان اشراق
مهرانه دیانت جراحی زنان وزایمان 7832011 انتهای دورشهر خ هنرستان جنب داروخانه شفا
میرمسعودشریعت مغزواعصاب 6700932 م سعیدی ابتدای نیروهوائی ك1 ساختمان كیمیا
مینو پورمجیب جراحی زنان وزایمان 6704176 7تیر ساختمان اقتصادواحد3
نادر اربابی پوست 7833064 خ صفائیه م جانبازان بلوار نیایش جنب داروخانه دكتر كاویانی
نازنین غلامی قصری گوش وحلق وبینی 6704977 م سعیدی ابتدای خ امام ساختمان نخل
نوشین مدنی كودكان 6606386 ابتدای 30 م 7 تیر كوچه شماره 1ساختمان میلاد
نیره السادات مرتضوی گوش وحلق وبینی 7733985 میدان صدوقی ساختمان خاتم
سید عزیزاله خرم كودكان 7200054 آذر 16-م نكوئی خ شهید روحانی ساختمان رستگاران
سید علی تحویلدار كلیه ومجاری ادار 2941200 میدان صدوقی ساختمان خاتم ط 3
سید علی طباطبائی عفونی و گرمسیری 6601575 م سعیدی ابتدای 7تیر ساختمان میلاد
سید علی موسوی مفتخرزاده جراحی عمومی 6608100 میدان سعیدی ابتدای بلوار ك دوم
سید عمادالدین قاسمی تبریزی كودكان 2920473 بلوار جمهوری ساختمان جمهوری ط 6
سید مجتبی صفوی گوش وحلق وبینی 7730835-7730836 خ دورشهر ك 10 ساختمان بهاران ط 2
سید محمد باقر توكلی داخلی 7830378 دورشهر روبروی سینما تربیت مجتمع صباطبقه5واحد50
سید محمد تقی فیض جراحی عمومی 7744266 خ صفائیه ساختمان دكتر فیض
سید محمد تقی هاشمیان كودكان 6608002 م سعیدی خ 7 تیر مجتمع پزشكان الهیه
سید محمد علی موسوی كودكان 2907708 میدان صدوقی ساختمان خاتم ط 4
سیدعلی نقیبی چشم 7749401 خ صفائیه ك39ساختمان سپهران ط2
سیده فریبا بهاء الدینی جراحی زنان وزایمان 7748925 خ صفائیه ساختمان پزشكان فیض
صالح نایبی جراحی عمومی 7712917-2934048 انقلاب 45م عمار یاسر جنب مسجدپ205
عباس اشراقی بیهوشی 6600510 امام جنب داروخانه امیر كبیر
عباس فضلی زاده كودكان 7741866 خ دورشهر ك 10 ساختمان بهاران
عبدالحسین پشتیبان كودكان 2908700 45متری صدوق فلكه زنبیل آباد 45 متری صدوق
عبدالرحیم زمردین چشم 7712495 خ آذر روبروی 45م عمار یاسرك108
عبدالرسول كرمانی چشم 7719293 خ انقلاب 45م عمار یاسر پ133
عبدالله آل علی داخلی 7724513 خ آذر 45 متری عمار یاسرپ175
عزیز الله حاجیان مغزواعصاب 2616163 بلوار امین كوی ش 7
علاء الدین اردكانی ارتوپدی 7715136 خ آذر نبش كوچه 75 پ 2 مجتمع
علی احمدی جراحی عمومی 7730460 صفائیه ساختمان پویاط2
علی اصغر قیومی نائینی پزشكی فیزیكی وتوانبخشی 7734342 45م صدوق فلكه زنبیل آباد ساختمان خاتم طبقه دوم
علی اكبر ریاحین عفونی و گرمسیری 7748543 میدان الهادی جنب داروخانه الهادی
علی اكبر مجاهدی كودكان 2930533 بلوار امین ك7 ساختمان پزشكان
علی بزم جراحی عمومی 6612232 م سعیدی ابتدای 7 تیر ساختمان میلاد
علی بی آزار جراحی عمومی 7744754 خ آذرابتدای بلوارشهیدروحانی نبش ك20
علی حكیمی رحمانی چشم 6608001 7تیر مجتمع پزشكی الهیه
علیرضا اسدی ارتوپدی 2914215 بلوار امین نبش ك26
غلامرضا باهر كودكان 2931654 صدوق خ مفتح ساختمان 110
غلامرضا رنجبر كامرانی داخلی 7831611 خ دورشهرك10ساختمان بهاران
فاروق خلیفه شوشتری گوش وحلق وبینی 7719700 خ 45 متری عمار یاسر پ 175جنب بانك كشاورزی
فاضل صداقت ارتوپدی 7831456 خ دورشهر روبروی پاساژطوبی ساختمان سحر
فاطمه آقائی نیا پوست 6608008-6620721 خ7تیر نبش ك8
فاطمه زاهدی رادیو تراپی 7730703 خ دورشهرك10 ساختمان بهاران
فاطمه سالم جراحی زنان وزایمان   خ آذر فلكه نكوئی
فرهاد مهجوریان كودكان 6622100 میدان سعیدی كوچه امیر كبیر پ 3
فریبا باقری كیا پوست 2935763 بلوار امین ك 7
فریده رفیعی قلب وعروق 6606767 م سعیدی7تیر ك3پ73
كامبیز كیانی ارتوپدی 2930774 45م صدوق ك12 پ9
لیلا جدید جراحی زنان وزایمان 6704176 7 تیر ك 1 ساختمان یاس
محسن شیدائیان كودكان 7834838 دورشهر روبروی سینما تربیت ساختمان صبا
محسن فاطمی عفونی و گرمسیری 2920424 بلوار امین ك 7
محسن مدرسی چشم 6612019 م سعیدی ساختمان پزشكان نخل ط2
محمد اسماعیلی داخلی 2917670 45متری صدوق م صدوقی ساختمان خاتم ط 4
محمد باقر تلاشان چشم 7840160 خ دورشهر ك10ساختمان بهاران
محمد بیگدلو جراحی عمومی 7831820-30 دورشهر ك10 ساختمان بهاران
محمد تقی پورقاسمی مقدم كودكان 7728704 خ انقلاب قبل از ك 17پ410
محمد تقی ضیائی نژاد قلب وعروق 6637820 میدان امام روبروی بانك
محمد جواد قاسم زاده كودكان 7832030 بلوار نیایش ساختمان شهروند
محمد رحیم میرزائی ارتوپدی 7840190 دورشهر كوچه 10 ساختمان بهاران
محمد رضا امجدی جراحی عمومی 2900029 45م صدوق ساختمان باران
محمد رضا باقری چشم 7740099 خ صفائیه ساختمان پویا طبقه 4
محمد رضا نائینی پور كودكان 6704907 م سعیدی خ 7تیر ك5 پ 16
محمد سرودلیر قلب وعروق 2938963 بلوارامین ك5 ساختمان پزشكان امین
محمد سعیدیان قلب وعروق 6609681 میدان سعیدی بلوارنیروهوائی ك شماره 2 بن بست
محمد علی قربانی كودكان 7831777 صفائیه ساختمان دكتر فیض
محمد مهدی مجاهد رادیو تراپی 6703133 خ 7 تیر ك 1
محمود سعدی داخلی 6604295 م سعیدی اول بلوار شاه ابراهیم زیر زمین داروخانه سمیه
مرتضی آقا حسنی عفونی و گرمسیری 7836928 م جانبازان ساختمان مهر ط 4 و 12
مرجان سخایی جراحی زنان وزایمان 7839606  
مرضیه علوی سلطانی جراحی زنان وزایمان 7711337 خ19 دی بین كوچه 7 و 9 بن بست آرام پ257
مریم عبدخدا جراحی زنان وزایمان 2931026 45متری صدوق م شهیدصدوقی ساختمان باران ط4 واحد10
مسعودمظفری قلب وعروق 2916129 م صدوقی ساختمان خاتم ط5
پری رحیمی پوست 6704953 45متری صدوق م شهیدصدوقی ساختمان خاتم
پیام بكیانیان وزیری كلیه ومجاری ادار 6606318 م سعیدی ك فرهنگ ساختمان الغدیر
ابوالقاسم رضوانی كودكان 7732453 خ دورشهر مقابل سینما تربیت ك16
ابوالقاسم كریمی مغزواعصاب 6625767 م سعیدی ابتدای امام ساختمان نخل طبقه اول
احسان حائری مغزواعصاب 6709681 خاكفرج نبش ك 63 پ324
احمد رضا یعقوبی كودكان 6700939-6626465 م سعیدی ابتدای شاه ابراهیم ساختمان كیمیا
احمد محبی كودكان 7720722 19دی ك 17ساختمان سوم
اسفندیار متینی جراحی عمومی 6611448 خ امام روبروی 20م شهید بهشتی
اسماعیل خان محمدی مغزواعصاب 6624078 خ 7 تیربین ك11و13
اعظم سپاهی مغزواعصاب 6709110 م سعیدی طبقه فوقانی بانك ملی
تقی رمضانیان ارتوپدی 7735127 خ دورشهرك10 ط 1
جوادتفرجی كودكان 2931029 م شهید صدوقی ساختمان باران ط4واحد5
جوادخدادادی عفونی و گرمسیری 6707187 م سعیدی ساختمان نخل ط3واحد6
حسن بنی اسدی جراحی عمومی 2905016 بلوار امین ك5 ساختمان صدرا
حسن ذكاوت داخلی 2905015 بلوار امین ك5
حسین جهان بینی پوست 2931020 45 متری صدوق میدان صدوق اول بلوار مالك اشتر
حسین جوهری گوش وحلق وبینی 6709198 خ7تیرك1ساختمان میلاد
حسین فرخی چشم 6700933 م سعیدی ابتدای نیروهوائی ك1ساختمان كیمیا
حسین كاشانی كودكان 7732337 بلوار صدوقی مالك اشتر غربی -جهان بینی پ52
حمید رضا زارعی نژاد چشم 6621435 م سعیدی خ 7تیر ك6پ5
حمید رضا فرهنگ جراحی عمومی 6606318 م سعیدی ابتدای خ فرهنگ
حمید صدیق پزشكی فیزیكی وتوانبخشی 7747128 خ صفائیه ساختمان دكتر فیض
داور قانونی مهابادی گوش وحلق وبینی 7742609 بلوار نیایش جنب داروخانه كاویانی
رضا گرامی گوش وحلق وبینی 7732747 خ سمیه زیر زمین بانك تجارت
رضا صابری همدانی قلب وعروق 6632092 خ امام روبروی مسجد كامكار
زهرا آستانه جراحی زنان وزایمان 7740799 صفائیه جنب بیمه ایران ساختمان پویا
زهراسیاقتی جراحی زنان وزایمان 6629805 م سعیدی ك49 ساختمان پزشكان آراد
زهراعزتی جراحی زنان وزایمان 6704176 7تیر ساختمان اقتصاد
سعید اخیانی جراحی مغز و اعصاب 7838397 صفائیه بلوار نیایش جنب داروخانه دكتر كاویانی
سعید سلامت قلب وعروق 6702270 م سعیدی هفت تیر ك 1 ساختمان میلاد
سعید عبداللهی گوش وحلق وبینی 7839217 خ دورشهر ك10ساختمان بهاران
سعید كریمخانی زندی رادیو تراپی 6701733 خ دورشهرك10ساختمان بهاران
سعیدمسعودی كلیه ومجاری ادار 7837686 بلوارنیایش جنب داروخانه دكتركاویانی
سلمان سروش نیا ارتوپدی 7714154 خ آذر ك 76پ 42
سید ابوالقاسم اسحق حسینی جراحی عمومی 7748920 خ صفائیه مقابل ك بیگدلی ساختمان پویا
سید حسین رضوی منش كلیه ومجاری ادار   میدان سعیدی ابتدای 7 تیر ك 2 طبقه بالای داروخانه هلال احمر
سید رضا سید جباری كودكان 7207011 آذر نبش ك 46
سید سعید علوی نسب گوش وحلق وبینی 6622992 م سعیدی ك 47 طبقه فوق

dir=

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved