آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

لیست پزشکان متخصص استان كرمانشاه

لیست پزشکان  متخصص استان كرمانشاه
نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
دكتر آذرعلیزاده تهرانی متخصص زنان وزایمان 322204 صحنه
دكتر بهناز پورمرادناصری متخصص زنان وزایمان   اسلام اباد
دكتر طراوت فاخری متخصص زنان وزایمان 7277763 كرمانشاه
دكتر فرزانه چوبساز متخصص زنان وزایمان 7277768 كرمانشاه
دكتر مهری رشیدی متخصص زنان وزایمان   پاوه
دكتر پروانه مشتاق متخصص زنان وزایمان 7298226 كرمانشاه
دكتر انیا ذاكری الحسینی متخصص زنان وزایمان 7278865 كرمانشاه
دكتر طاهره دارایی نیا متخصص زنان وزایمان 7280818 كرمانشاه
دكتر میترا بحرینی متخصص زنان وزایمان 8325223621 اسلام اباد
دكتر پارامیس برومندان متخصص زنان وزایمان 7288481 كرمانشاه
دكتر پریسا خاوران متخصص زنان وزایمان 3227276 هرسین
دكتر ژاله شكری متخصص زنان وزایمان 7294446 كرمانشاه
دكتر الهام خیرالهی متخصص زنان وزایمان 7210640 كرمانشاه
دكتر انیس الدوله نانكلی متخصص زنان وزایمان 7276015 كرمانشاه
دكتر بتوله ابرش پور متخصص زنان وزایمان 7283670 كرمانشاه
دكتر دنیا پروانه سیار متخصص زنان وزایمان 6227161 جوانرود
دكتر زهرا بنیاد متخصص زنان وزایمان 7220512 پاوه
دكتر زهره خداپرست متخصص زنان وزایمان 7225949 كرمانشاه
دكتر طاهره آذری متخصص زنان وزایمان   كرمانشاه
دكتر عاطفه گرگین كرجی متخصص زنان وزایمان 4227484 سنقر
دكتر فاطمه آزادی متخصص زنان وزایمان 7216686 كرمانشاه
دكتر فرحناز كشاورزی متخصص زنان وزایمان 7230555 كرمانشاه
دكتر لیدا حیدریان متخصص زنان وزایمان 7271321 كرمانشاه
دكتر مژگان چقاكبودی متخصص زنان وزایمان 7286686 كرمانشاه
دكتر مژگان رجعتی متخصص زنان وزایمان 7214577 كرمانشاه
دكتر ماندانا صالحی متخصص زنان وزایمان 4245632 كرمانشاه
دكتر مریم الماسی متخصص زنان وزایمان 8372222748 كنگاور
دكتر معصومه فوائدی متخصص زنان وزایمان 7288020 كرمانشاه
دكتر نگین رضاوند متخصص زنان وزایمان 9183311282 كرمانشاه
دكتر ناهید دسترنج متخصص زنان وزایمان 5226225 اسلام اباد 
دكتر نسرین جلیلیان متخصص زنان وزایمان 7222333 كرمانشاه
دكتر نصرت نقاب متخصص زنان وزایمان 8372221003 كنگاور
دكتر نیكو كریمی متخصص زنان وزایمان 4295844 كرمانشاه
دكتر نیلوفر پارساپور متخصص زنان وزایمان 7273549 كرمانشاه
دكتر وجیهه صدیقی متخصص زنان وزایمان 7270790 كرمانشاه
دكتر یاسمن ویسی متخصص زنان وزایمان 8387434 كرمانشاه
دكترحمیرا نجومی متخصص زنان وزایمان 7240666 كرمانشاه
دكترسهیلا نانكلی متخصص زنان وزایمان 7276010 كرمانشاه
دكترفاطمه كنجوری متخصص زنان وزایمان 7228726 كرمانشاه
دكترفهیمه شجری متخصص زنان وزایمان 7277997 كرمانشاه
دكترمحمدعلی بصیری متخصص زنان وزایمان 7239777 كرمانشاه
دكترنسرین منصوری متخصص زنان وزایمان 7033 جوانرود
دكتر بهمن سمواتیان متخصص پوست 7272811 كرمانشاه
دكتر شهرام تحریری متخصص پوست 7273955 كرمانشاه
دكتر بابك قاسمی متخصص پوست   اسلام اباد
دكتر حسین كاوسی متخصص پوست 7272040 كرمانشاه
دكتر ساسان فرحناكی متخصص پوست   كرمانشاه
دكتر علی ابراهیمی متخصص پوست 7275557 كرمانشاه
دكتر فریبرز حیاتی متخصص پوست   سرپل ذهاب
دكتر وحید رضا سپهر متخصص پوست 7233734 كرمانشاه
دكترامیر امیدواربرنا متخصص پوست 7272949 كرمانشاه
دكتر جهانشاه امینی متخصص چشم 4294668 كرمانشاه
دكتر مهتاب سوهانی متخصص چشم   كرمانشاه
دكتر بهرام ایزدی متخصص چشم 7270125 كرمانشاه
دكتر بهرام گروسی متخصص چشم 7221736 كرمانشاه
دكتر رحمان نظری متخصص چشم 5227171 اسلام اباد
دكتر سید احمد شریعتی متخصص چشم 4237954 كرمانشاه
دكتر عبدالعی شریفی متخصص چشم   كرمانشاه
دكتر فریباشیخی شوشتری متخصص چشم 7276044 كرمانشاه
دكتر محمدعلی صنعتی چشم 7234141 كرمانشاه
دكتر محمود مبلغی متخصص چشم 7298297 كرمانشاه
دكتر نوشین فرشچیان متخصص چشم 7237104 كرمانشاه
دكترمژگان صنعتی متخصص چشم 7292904 كرمانشاه
دكترمنوچهرحیدری متخصص چشم 7276920 كرمانشاه
دكتر احمد انتظاری متخصص گوش وحلق وبینی 7227666 كرمانشاه
دكتر امیر فصیحی متخصص گوش وحلق وبینی 7210071 كرمانشاه
دكتر علی محمودی متخصص گوش وحلق وبینی 7235492 كرمانشاه
دكتر علیرضا رضایی متخصص گوش وحلق وبینی 7270988 كرمانشاه
دكتر ماندانا امیری متخصص گوش وحلق وبینی 7217265 كرمانشاه
دكتر محمداسماعیل عباس آبادی متخصص گوش وحلق وبینی 7272787 كرمانشاه
دكتر مرتضی كریمی متخصص گوش وحلق وبینی 7227087 كرمانشاه
دكتر مسعود ملكی متخصص گوش وحلق وبینی 8326221960 جوانرود
دكتر نیكزاد فرشچیان متخصص گوش وحلق وبینی 8325229600 اسلام اباد
دكترعلیرضا نادری متخصص گوش وحلق وبینی 7229698 كرمانشاه
دكترمنوچهرعواطف فاضلی متخصص گوش وحلق وبینی 7289800 كرمانشاه
دكتر سیروس رضایی متخصص ارتوپدی 7277018 كرمانشاه
دكتر شهرام رضایی فر متخصص ارتوپدی 7227641 كرمانشاه
دكتر مسعود سابقی متخصص ارتوپدی 823183 كرمانشاه
دكترایوب نادری متخصص ارتوپدی 7223848 كرمانشاه
دكتر پرویز غفاری متخصص ارتوپدی 7229841 كرمانشاه
دكتر پویان علوی نژاد متخصص ارتوپدی 8372227441 كنگاور
دكتر علی ایریلوزادیان متخصص ارتوپدی 5233286 اسلام اباد
دكتر فاطمه هادوی متخصص ارتوپدی 7280114 كرمانشاه
دكتر فرهاد غفاری متخصص ارتوپدی 5224157 اسلام اباد
دكتر محسن دوامی متخصص ارتوپدی   كرمانشاه
دكتر مرتضی فرشچیان متخصص ارتوپدی 7272191 كرمانشاه
دكتر مهدی خزاعی متخصص ارتوپدی 7280346 كرمانشاه
دكترشیرزادامیری متخصص ارتوپدی 7287027 كرمانشاه
دكتر بهرام صمدزاده متخصص ارولوژی 7283904 كرمانشاه
دكتر علی اكبر مومنی متخصص ارولوژی 782033 كرمانشاه
دكتر فرج اله پرهوده متخصص ارولوژی   اسلام آباد
دكتر منوچهر مقصودی متخصص ارولوژی 7277943 كرمانشاه
دكتر مهران مهاجرپور متخصص ارولوژی 7217844 كرمانشاه
دكترشاهرخ سخایی متخصص ارولوژی 7215033 كرمانشاه
دكترفرزین قادرپناه متخصص ارولوژی 9183360238 كرمانشاه
دكنر حسین عبدی متخصص ارولوژی 7274621 كرمانشاه
كتر هادی جلوس حقی متخصص ارولوژی 8378253 كرمانشاه
مطب دكتر محمد حسن امیدواربرنا متخصص ارولوژی 7292279 كرمانشاه
دكتر پریسا دارابی متخصص جراحی زنان وزایمان 7225197 كرمانشاه
دكتر كتایون یزدچی متخصص جراحی زنان وزایمان 8326225606 جوانرود
دكتر سید جعفر نوابی متخصص داخلی 7278569 كرمانشاه
دكتر تورج احمدی جویباری متخصص داخلی 7288207 كرمانشاه
دكتر رزیتا رحیمی متخصص داخلی 7236003 كرمانشاه
دكتر شهریار كتابی متخصص داخلی 7282010 كرمانشاه
دكتر مصطفی محمودی متخصص داخلی   اسلام اباد غرب
دكتر نغمه فیروز منش متخصص داخلی 7281243 كرمانشاه
دكترماری عطایی متخصص داخلی 7285208 كرمانشاه
دكتر یحیی كاوری زاده متخصص داخلی 7227537 كرمانشاه
دكتر آرزو خوش كردار متخصص داخلی 7090 جوانرود
دكتر احمد تحملی رودسری متخصص داخلی 8323222920 هرسین
دكتر ایوب غفوریان متخصص داخلی 222728 سرپل ذهاب
دكتر بیتا انوری متخصص داخلی 721740 كرمانشاه
دكتر داریوش حسنی نیا متخصص داخلی 4292029 كرمانشاه
دكتر عادل جلیلیان متخصص داخلی 7282220 كرمانشاه
دكتر علی اشرف رحمان آبادی متخصص داخلی 7276454 كرمانشاه
دكتر علیرضا حاجی آبادی متخصص داخلی 7285566 كرمانشاه
دكتر غلامرضا مرادحاصلی متخصص داخلی 5225365 اسلام اباد غرب
دكتر قدرت نظری متخصص داخلی 7272179 كرمانشاه
دكتر كامیار صدیق افشار متخصص داخلی 8384236511 سنقر
دكتر كمال مهربان متخصص داخلی 8383230121 صحنه
دكتر محسن بهرامی متخصص داخلی 7228280 كرمانشاه
دكتر محمدرضا متولی باش نایینی متخصص داخلی 7283918 كرمانشاه
دكتر مهران پورنظری داخلی 8372226337 كنگاور
دكتر مهران زمان زاده متخصص داخلی 2226000 كنگاور
دكتر میرحسن شبانی متخصص داخلی   كرمانشاه
دكتر نادر نادری متخصص داخلی 8357442 كرمانشاه
دكترداریوش رئیسی متخصص داخلی 7282033 كرمانشاه
دكترغلامرضایی متخصص داخلی 4242006 كرمانشاه
دكترفرهاد ارفع متخصص داخلی 7287733 كرمانشاه
دكترقباد سلیمی متخصص داخلی 7229012 كرمانشاه
دكترناهید سیفی متخصص داخلی 7210083 كرمانشاه
مطب دكتر ایلخان رضایی عمومی داخلی 8326227090 جوانرود
دكتر بابك صیاد متخصص عفونی 7232665 كرمانشاه
دكتر حسین شفیعی متخصص عفونی 7222655 كرمانشاه
دكتر سامان محقق منتظری متخصص عفونی 7284242 كرمانشاه
دكتر شهرام آریایی فر متخصص عفونی   كرمانشاه
دكتر هومن منتظری پور متخصص عفونی 7210082 كرمانشاه
دكترپژمان حدادی متخصص عفونی 6225622 جوانرود
دكتربهزاد مهدویان متخصص عفونی 7212570 كرمانشاه
دكتر رضا حیدری مقدم متخصص قلب وعروق 7281047 كرمانشاه
دكتر علیرضا رای متخصص قلب وعروق 7277074 كرمانشاه
دكتر محمد چگنی متخصص قلب وعروق 7281438 كرمانشاه
دكتر اردشیر محمدی متخصص قلب وعروق 5224127 اسلام اباد
دكتر اعظم صفیرمردانلو متخصص قلب وعروق 8212550 كرمانشاه
دكتر شیرین رشیدی شاه پسندی قلب وعروق 4222432 سنقر
دكتر صنم گلشنی متخصص قلب وعروق 2235774 كنگاور
دكتر فرزاد صاحب جمعی متخصص قلب وعروق 7290999 كرمانشاه
دكتر مجد ارشدی متخصص قلب وعروق 8323228666 هرسین
دكتر محمد رضا اشعریین متخصص قلب وعروق 2236799 كنگاور
دكتر محمد علی اكبرزاده متخصص قلب وعروق 6300064 جوانرود
دكتر هاشم كازرانی متخصص قلب وعروق 7256655 كرمانشاه
مطب دكتر شهین اسفندیاری متخصص قلب وعروق 7280518 كرمانشاه
دكتر طهمورث حیدری متخصص كودكان 7238776 كرمانشاه
دكتر عبدالحسین رضانیا متخصص كودكان 7279116 كرمانشاه
دكتر علی علیزاده متخصص كودكان 5235140 اسلام اباد
دكتر علیرضا مقدسی متخصص كودكان 5484 هرسین
دكتر فریبا افتخاری متخصص كودكان 7281255 كرمانشاه
دكتر مژگان آقایی متخصص كودكان 2223588 سرپل ذهاب
دكتر مژگان شهبازی متخصص كودكان   كرمانشاه
دكترسعید منصوری متخصص كودكان 7283973 كرمانشاه
دكترعلیرضا ایزدی متخصص كودكان 4230480 سنقر
دكتر احمد رضا بیگلری متخصص كودكان 5221364 اسلام اباد
دكتر امیر مسعود برقعی متخصص كودكان 3228582 گیلانغرب
دكتر امیر مسعود عبداله زاده متخصص كودكان 837223638 كنگاور
دكتر ایرج فیروزابادی متخصص كودكان 2236341 كنگاور
دكتر بابك طیبی متخصص كودكان 4236681 كرمانشاه
دكتر جبارعلی صفایی متخصص كودكان 5240160 اسلام آباد جنب مسجد جامع روبرو پاساژ كلهر
دكتر جعفر ضابطی فاضل متخصص كودكان 8257054 كرمانشاه
دكتر جهرم تاجگردون متخصص كودكان 7223701 كرمانشاه
دكتر حسن صالح متخصص كودكان 4223737 كرمانشاه
دكتر حمیدرضا كاشفی متخصص كودكان 4215901 كرمانشاه
دكتر حیدر ملكی متخصص كودكان 7277740 كرمانشاه
دكتر رضا حبیبی متخصص كودكان 7221221 پاوه
دكتر سعید مقیمی متخصص كودكان 7213765 كرمانشاه
دكتر سهراب همتی متخصص كودكان 7210500 كرمانشاه
دكتر سهیلا رشادت متخصص كودكان 422445 كرمانشاه
دكتر سید امیر محمودنژاد متخصص كودكان 4843 پاوه
دكتر شمس الدین شربتی متخصص كودكان 8351065 كرمانشاه
دكتر علی كرامتی متخصص كودكان 7217265 كرمانشاه
دكتر فرهاد آریان متخصص كودكان 8325228017 اسلام اباد
دكتر كتایون وكیلی گرمرودی متخصص كودكان 8327230307 پاوه
دكتر ماندانا قادری متخصص كودكان 7280246 كرمانشاه
دكتر محمد رضایی متخصص كودكان   قصر شیرین
دكتر محمد كریم ساعی متخصص كودكان 7230696 كرمانشاه
دكتر مرتضی حسینی متخصص كودكان 7270073 كرمانشاه
دكتر میترا همتی متخصص كودكان 8365071 كرمانشاه
دكترسیمین قینی متخصص كودكان 8352393 كرمانشاه
دكترعلیرضا اشراقی متخصص كودكان 7222332 كرمانشاه
دكترعلیرضامحمدی متخصص كودكان 7230279 كرمانشاه
دكترمنیژه زینتی تبار متخصص كودكان 7294079 كرمانشاه
مطب دكتر جهانگیر صیادی متخصص كودكان 7221528 خیابان حاج محمد تقی اصفهانی
دكتر داریوش افشاری متخصص مغزواعصاب 7278025 كرمانشاه
دكتر صمد فانی متخصص مغزواعصاب 7274043 كرمانشاه
دكترنازنین رزازیان متخصص مغزواعصاب 7223003 كرمانشاه
دكتر پژمان یوسف شاهی متخصص مغزواعصاب 7239099 كرمانشاه
دكتر بهزاد جاسمی متخصص مغزواعصاب 7226820 كرمانشاه
دكتر فاطمه نمكیان متخصص مغزواعصاب 7216269 كرمانشاه
دكتر كیوان طاهر پور متخصص مغزواعصاب 7285552 كرمانشاه
دكتر وحید صالحی فر متخصص مغزواعصاب 7225344 كرمانشاه
دكتر پیام محمدی متخصص نورولوژی-اعصاب 5226222 اسلام اباد
دكتر لیلا افشار متخصص نورولوژی-اعصاب 2235529 كنگاور
Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved