تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

لیست پزشكان متخصص مشهد

 لیست پزشكان متخصص مشهد

نام پزشک دکتر تخصص تلفن آدرس
سیما افتخار زاده  فوق تخصص درد 38479860

مشهد خیابان احمدآباد نبش عدالت یک

کلینیک درد مهرآفرین مشهد (کلیک کنید)

محمد مومنی اطفال 8435363 احمدآباد -
حسین‌ موحداول‌ اطفال 8545770 ‌ضد - میدان
محمدرضا نوری اطفال 8412218 احمدآباد - ساختمان‌77
ملیحه‌ نادری نسب‌ اطفال 8591440 ابن‌سینا -
احمد هاشم‌ زاده‌ اطفال 8592039 چمران‌ - ساختمان‌گلستان‌
میرحمید هاشمی نمین‌ اطفال 6636066 شاهد45 -
هادی ولی زاده‌ اطفال 3644014 هفده شهریور - اول‌چهنو
صادق‌ پوراحمدی اطفال 7255535 خواجه‌ربیع‌48 -
صادق‌ پوراحمدی اطفال 2721880 خواجه‌ربیع‌ - خ‌مستوفی
افتخار محمودی قلب اطفال 8416446 سناباد - ‌مولویشمالی
محمد محمدزاده‌ اطفال 2257689 مدرس - ‌ساختمان‌12
اشرف‌ محمدزاده‌ فوق‌ تخصص‌ اطفال 8543488 پاسداران‌ -
ایرج‌ گنجی اطفال 8404094 راهنمایی5-3 -
هادی میرزائیان‌ اطفال 8433550 كویدكترا -
علیرضا مدرسی اطفال 8592057 دانشگاه‌ - مقابل‌ سینما هویز
كمال‌ مرندی اطفال 8540993 باهنر -
جمیل آزما اطفال 2227874 مدرس -
مسعود مشیری اطفال 8411077 سناباد - ‌ایرج‌جنوبی
حسین‌ نصیریان‌ اطفال 8428080 احمدآباد - ‌پرستار
فریبرز مصطفوی اطفال 8429005 احمدآباد - ‌محتشمی1
نصرت‌ لطفی اطفال 8417133 دكترا -
منصوره‌ امیدوارتهرانی اطفال 8426758 ‌كوهسنگی - جنب‌ داروخانه كوهسنگی
محمدهادی امیریان‌ اطفال 7688890 ‌سجاد - ساختمان‌444
راضیه اخوان طبسی اطفال   وكیل آباد - سه راه زندان
علیرضا ارژنگی اطفال 2701440 خواجه ربیع - سمزقند
محمد اسماعیلی اطفال 8592392 کوهسنگی - اسدی4ساختمان‌پزشكان‌صدر
  افتخارمحمودی اطفال 8416446 سناباد - خ‌مولویشمالی
محمدحسن افخمی جدی اطفال 8542631 دانشگاه - چهارراه گلستان
محمدرضا بلورساز مشهدی اطفال 2223666 خواجه ربیع - اول كوچه پژمان
ابوالقاسم بهارلو اطفال 738097 طلاب - سی متری - پلاك 92
عبداله‌ بنی هاشم‌ اطفال 8518283 ‌كوهسنگی6 - ساختمان‌پزشكان‌
مهدی بهشید اطفال 7614455 سجاد -
عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 7248368 توحید - خ‌رضوی
عباس‌ تاج‌ دینی اطفال 2221294 امام‌خمینی -
احمد بذرافشان‌ اطفال 8544031 كوهسنگی4 -
سعیده‌ ترویج‌ اسلامی اطفال 8677520 وکیل آباد - آب‌وبرق‌بل‌ شهرستانی
عبدالحسین‌ تراب پرهیز اطفال 8549955 امام‌رضا -
ناهید تفضلی مقدم‌ اطفال 8618612 ‌پیروزی - چ‌4چشمه‌
محمود دل‌ آسایی اطفال 8417030 احمدآباد - مقابل‌هتل‌هما
محمدرضا جهان‌ شاهی اطفال 6615560 قاسم‌آباد - ش‌راه‌ آهن‌
محمود جلایر اطفال 7245668 میدان شهدا -
عبدالعلی خوارزمی اطفال 8400110 احمدآباد - خ‌عارف‌
سید محمد خاتمی اطفال 9155110826 پیروزی - فلكه حر درمانگاه پیروزی
مهدی خادم‌ اطفال 8429700 رودكی - بل‌ذكریا
غلامحسین‌ جدیر اطفال 2224890 پاسداران‌ -
محسن‌ حری اطفال 8436700 پرستار1 -
محمود حسینی اطفال 8795060 ‌پیروزی -
ساغر یزدانی اطفال 6624770 قاسم آباد - بین‌شریعتی32و
احمد حكیم‌ زرگر اطفال 8402869 احمدآباد - بعدرضا
حمیدرضا حقوقی اطفال 7258752 عبدالمطلب - ‌كنارداروخانه‌
شهناز حقیقی اطفال 7688411 سجاد - اول‌بزرگمهر
وحید پراگمی اطفال 7686353 ‌سجاد - ساختمان‌بهاران‌
سیمین‌ پرتوی اطفال 8424295 پرستار -
سیدمحمدجواد پری زاده‌ اطفال 8593100 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشكان‌
شمسی رسولی اطفال 6042918 وکیل آباد - دانش‌آموز7
محمدعلی رغیب‌ اطفال 6041560 آزادشهر - چ‌38متری
رمضانعلی سامی راد اطفال 8408403 احمدآباد - جنب‌محتشمی
علیاصغر طاهریان‌ اطفال 6624800 قاسم آباد - ‌حجاب‌39
غلامرضا زابلی نژاد اطفال 8594385 باهنر - بیمارستان سینا
محمود صادق‌ الحسینی اطفال 6042899 دانشجو3 -
جواد طباطبایی اطفال 8400811 احمدآباد - ‌ابوذر21-19
ابوالقاسم‌ زیبدی اطفال 8406671 سناباد -
محمدتقی صراف‌ اطفال 8544644 ابن‌سینا -
علی اكبر سرجمعی اطفال 8436364 سناباد - غربیچ‌ارم‌
سعید سعیدی رضوانی اطفال 2736061 مقدم - بین‌چ‌برق‌ وسیلو
محمدحسین‌ شفاعی اطفال 8412382 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
ایمان كربلایی قلب اطفال 0511-2948565 امام خمینی - امام
محمد قربانیان‌ اطفال 7245947 مطهریشمالی - ‌چ‌35متری
عباس‌ قریب‌ فوق‌تخصص‌اعصاب‌كودكان‌ 8416133 دانشگاه‌ - قبل‌ م‌ تقیآباد
سهیل‌ عبادی اطفال 2226773 هاشمینژاد -
ویكتوریا عراقی اطفال 8416620 سناباد - نبش‌آفرین‌
هاشم عرفانیان اطفال 9153132805 بلوار وكیل اباد -
كاظم‌ غفاری اطفال 6049333 آزادشهر - امامت‌36
ایرج‌ غفرانی اطفال 2224347 دانشگاه‌ - بعدجنت‌
صفرعلی غفرانی اطفال 8432802 آبكوه‌ - ‌ارم‌ جنوبی
یحیی فخرنبوی اطفال 8435666 دكترا - ابن سینا
مهدی فرساد اطفال 8415978 احمدآباد - ‌قائم‌ 5
علی آل‌ شیخ‌ چشم 8420470 احمدآباد - پرستار1
عباس‌ پهلوان‌ زاده‌ چشم 8592289 امام‌رضا - قبل‌چ‌دانش‌
میرنقی موسوی چشم (فوق‌تخصص‌شبكیه‌) 8541874 ‌امام‌رضا - میدان ‌بیمارستان
محمدحسین‌ موسوی نیك‌ چشم 8435332 احمدآباد - نبش‌عارف‌5
فریدون‌ موشخیان‌ چشم 8415455 دانشگاه - اول‌كفایی
علیرضا مهدیزاده‌ چشم 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
خداداد مرادیان‌ چشم 8433565 دانشگاه - ‌شریعتیساختمان‌707
محمدمهدی آریانا چشم 2254666 مدرس - ساختمان 14
علی گلستانی جراح چشم 8421162 احمدآباد - ‌عارف‌2
ابوالقاسم‌ مشیرفلسفی چشم 8541469 بیمارستان‌امام‌رضا -
  امیرحسن‌ خانی چشم 8419609 تلویزیون‌ -
  احمدیان‌ شالچی چشم 8408308 پرستار1 -
محمدحسن احمدیان شالچی چشم 8410910 هاشمی نژاد -
عباس احمدزاده چشم 2255919 طلاب - سیمتری
غلامحسین‌ اعظم‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
علی اکبر بلوریان چشم 7680233 سجاد - چهارراه بزرگمهر
رضا بااصل‌ چشم 8414281 دانشگاه‌ - جنب‌بازار
محمد برادران‌ رحیمی چشم 8596121 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
محمد برادران رحییمی چشم 8596121 ابن سینا - ساختمان اطبا
محسن جواهریان چشم 8401957 كوهسنگی - کوهسنگی 28
رحمت‌ جاوید چشم 8418730 احمدآباد - پرستار1
رحمت‌ جاوید چشم 8512708 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
عباس‌ یاراحمدی جراح چشم 8412281 ابن‌سینا - ساختمان‌ 207
حمید خاكشور چشم 38401063 احمد آباد-ملاصدرا 7
جعفر حداد چشم 8433084 احمدآباد - بیمارستان گوهرشاد
هما جراح‌ نژاد چشم 8415171 احمدآباد - خ‌رضا5
سیدعبدالرضا حسینی نسب‌ چشم 7688444 ‌سجاد - خ‌مینا
احمد یزدانی بایگی چشم 8434530 دانشگاه‌ -
عباسعلی یكتا چشم 8410510 ابن‌سینا -
مهین پرتوی چشم 8427594 احمدآباد - پاستور
الیاس‌ شمسی چشم 8591063 چمران‌ - 3راه‌جم‌
میترا سالاری چشم 2222454 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
خلیل‌ شادكامی چشم 8433338 احمدآباد - ساختمان‌آهنچی
غلامحسین‌ صادقی چشم 8544067 دانشگاه‌16 -
رحیم‌ ستاری چشم 8547770 چمران - ‌3راه‌جم‌
محمدرضا صداقت‌ چشم 8433350 پرستار 1 -
عباس‌ شجاعی جراح چشم 8445982 احمدآباد - مقابل ‌محتشمی
عباس‌ شجاعی جراح چشم 8514134 چمران - مق‌3راه‌جم‌ساختمان‌اطبا
حسین‌ صحی زاده‌ چشم 2255355 امام‌رضا -
علی كاظمی چشم 8406952 احمدآباد - اول‌پرستار
امان‌اله‌ كریمی چشم 6051395 آزادشهر - امامت‌7 ساختمان‌كاكتوس‌
فاطمه‌ قهرمانی چشم 8416436 احمدآباد - ‌ابومسلم‌
كاظم‌ قاجاری چشم 8437326 احمدآباد - بعدخ‌قائم‌
محمد عابدینی جراح چشم 8404225 پرستار1 -
مرتضی عدالت‌ چشم 8402293 احمدآباد - ساختمان‌44
غلامرضا عشقی شرق‌ چشم 8400444 احمدآباد - ‌محتشمی
عباس‌ عظیمی چشم 8419181 خیام‌9 -
ابوالقاسم‌ فلسفی چشم 8541469 امام‌ رضا - میدان بیمارستان
جهانگیر فرخ‌ چشم 8549322 كوهسنگی - اسدی 6
محمد فرشچی چشم 8543670 ابن‌سینا -
احمد مولایی گوش،حلق وبینی 7684828 ‌سجاد -
یحیی نوروزبیگی گوش،حلق وبینی 7680731 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
حسن‌ ناهیدی گوش،حلق وبینی 8432324 دكترا - مقابل‌بهشت‌
مهدی پورصادق گوش،حلق وبینی 8418484 احمدآباد - عارف 5
نعمت‌ اله‌ مختاری گوش،حلق وبینی 8595575 چمران‌ -
سیدمرتضی میرصالحی گوش،حلق وبینی 2257852 چمران‌ - جنب‌ شهروروستا
بهروز آزادگان گوش،حلق وبینی 8403451 احمدآباد - ابتدای عارف
محمود مصدق‌ گوش،حلق وبینی 8543115 باهنر -
محمدرضا لشگری گوش،حلق وبینی 8541791 ابن‌سینا1 -
امیر لطف‌ علی زاده گوش،حلق وبینی 8434151 احمدآباد - اول‌قائم‌
مسعود نقیب‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8416699 دكترا - ساختمان‌پزشكان‌
محمد نعیمی گوش،حلق وبینی 8429339 احمدآباد - ‌عارف‌
سعید امامی گوش،حلق وبینی 8517808 دانشگاه - ساختمان ساسان
بهروز ابراهیمی گوش،حلق وبینی 8543365 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
یوسف‌ اسكندری گوش،حلق وبینی 3643512 نواب‌صفوی -
غلامرضا ذبیحی گوش،حلق وبینی 6049621 آزادشهر - امامت‌5
علی باقرزاده‌ گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دكترا
مهدی بزازی گوش،حلق وبینی 8415462 احمدآباد - ابتدای خیابان
تقی دوگانی گوش،حلق وبینی 8593429 چمران‌11 -
حبیب‌اله‌ دانشور گوش،حلق وبینی 8428599 احمدآباد - اول‌عارف‌
سیروس خادم معارف گوش،حلق وبینی 8405980 احمدآباد - ساختمان 44
سیروس‌ خادم‌ معارف‌ گوش،حلق وبینی 8403669 احمدآباد - ساختمان‌44
محمدرضا خادملو گوش،حلق وبینی 8425568 احمدآباد - ساختمان‌عطار
محسن دادمهر گوش،حلق وبینی 8594998 چمران - ساختمان‌پزشكان‌
مهدی درخشان‌ گوش،حلق وبینی 6042686 ‌عباسی19 -
جعفر حس زاده گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان - ساختمان گلستان
جعفر حسن‌ زاده‌ گوش،حلق وبینی 8543565 گلستان‌ -
عباس راشد گوش،حلق وبینی 8409638 احمدآباد - عارف
محمدباقر رضینی گوش،حلق وبینی 8410073 احمدآباد - ابتدا
علی سهبانی باقرزاده گوش،حلق وبینی 8416616 دانشگاه - ابتدای كفایی
احمد شاهین فر گوش،حلق وبینی 2223300 خسروی - بیمارستان شاهین فر
محمود صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 خاكی - بیمارستان سینا
محمد صداقتی نیا گوش،حلق وبینی 2223597 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
سید مسعود شریفی دولویی گوش،حلق وبینی 8433282 احمدآباد - ابتدا
محمدمهدی شفاعی گوش،حلق وبینی 8435060 احمدآباد -
اسداله‌ كیافر گوش،حلق وبینی 8414523 احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمدمهدی قاسمی گوش،حلق وبینی 8421616 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان گوهرشا
ساسان‌ عین‌ القضاتی گوش،حلق وبینی 8417233 احمدآباد - ‌پرستار1
محمود فتوحی گوش،حلق وبینی 7251199 ‌توحید - میدان
علیرضا فخروی گوش،حلق وبینی 2259337 مدرس - جنب دادگستری
علیرضا فریدحسینی گوش،حلق وبینی 2259565 چمران‌ -
فاطمه‌ موسوی پوست 8616827 نبش‌سامانیه‌ -
مسعود ملكی پوست 8445541 احمدآباد - پرستار1
مرضیه‌ محروقان‌ پوست 8406669 احمدآباد - ساختمان‌44
كاظم‌ مستوفی پوست 8424466 احمدآباد - ‌عارف‌
ثریا نصرتیان‌ پوست 7689600 ‌خیام‌ - چهارراه
جواد نقدیانی پوست 8548496 ابن‌سینا - ساختمان‌ اطبا
علیرضا انطیقه چیان پوست 8590311 ابن سینا - ساختمان اطبا
آذر اخوان‌ پوست 7611337 بل‌سجاد - خ‌مینا
سهیلا اشراقی پوست 8414524 دكترا - مقابل‌البسكو
ثریا اكرام نصرتیان پوست 7617181 سجاد - چهارراه خیام
محمود بلورساز پوست 8433700 دانشگاه‌ -
محمد بلورساز مشهدی پوست 8433700 دانشگاه - بین دکتری و کفایی
فرحناز ثمره‌ محمدیان‌ پوست 8409651 احمدآباد - عارف‌2
عباس‌ تقوی رضوی زاده‌ پوست 8404929 راهنمایی -
حسین‌ خلیلی پوست 8596868 ‌گلستان‌ -
زهره‌ جاویدی پوست 8445509 راهنمایی 10 -
زری جاویدی پوست 8432324 دكترا - مقابل‌بهشت‌
غلامرضا خزاعی پوست 8591063 چمران - ‌3راه‌جم‌
سیدحسن‌ حسینی پوست 8544289 كوهسنگی6 -
مهدی حسینی خواه‌ پوست 8434200 احمدآباد -
محمدتقی رادپور پوست 8541414 ابن‌سینا -
عباس‌ رضوی زاده پوست 8404929 راهنمایی - مقابل‌مسجدولیعصر
سیمین‌ طلایی پوست 8426366 احمدآباد - نبش‌عارف‌
نسرین‌ سالاری پوست 8405808 احمدآباد - خ‌محتشمی
یداله‌ ساكت‌ پوست 2226020 جنت‌ -
یداله‌ ساكت‌ پوست 8405667 سناباد -
مریم‌ زینال‌ پور پوست 8513941 چمران‌15 - مجتمع شفا
فضل‌ اله‌ صدر پوست 8431333 سناباد - چ‌بنفشه‌
فخرالزمان پزشك پور پوست 6049370 دانشگاه - ابتدای کفایی
كامران‌ قریشی الحسینی پوست 7632555 بهار -
سرور فامیلی پوست 8428764 احمدآباد - ‌محتشمی1
زهرا فاضل‌ پوست 8431333 سناباد - ‌بنفشه‌
محمدحسن فتح اله زاده پوست 38489304 خ احمد آباد روبروی بیمارستان قائم ساختمان مروارید 
رابعه‌ فیضی پوست 8445696 احمدآباد - عارف‌1
محمدحسن‌ آموزگار جراح عمومی 8432426 احمدآباد - بهشت‌1
محمدعلی نوازی جراح عمومی 8593811 پاسداران‌ -
بهروز هوشمند جراح عمومی 6053962 میلاد5 -
كاظم‌ موسوی جراح عمومی 8415455 دانشگاه - اول‌كفایی
محمدرضا آذرپژوه جراح عمومی 2221331 سرخس - ابتدای کوی کارگران
- وهاب‌ زاده‌ جراح عمومی 8419074 احمدآباد -
بهمن‌ مترجم‌ جراح عمومی 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
محمدتقی نگین‌ تاج‌ جراح كلیه‌ ومجاری ادراری 8411282 احمدآباد -
فخرالدین‌ محلاتی جراح عمومی 8423772 احمدآباد - ‌محتشمی1
خسرو آروند جراح عمومی 6055062 وكیل‌آباد - ابتدایمدرس‌
خسرو آروند جراح عمومی 8590202 پاسداران -
حسین‌ معمار جراح عمومی 8438077 احمدآباد -
محمدعلی معینی جراح عمومی 8424064 سناباد -
داریوش ابراهیمی جراح عمومی 8544315 خاكی - بیمارستان سینا
داریوش‌ ابراهیمی جراح عمومی 8548666 باهنر - بیمارستان سینا
احمد اصفهانی زاده جراح عمومی 8431616 احمدآباد - بهشت
محمدابراهیم اكبری جراح عمومی 8429072 احمدآباد - ساختمان 44
محمدرضا اعتضادی جراح عمومی 8410665 خواجه ربیع - چهارراه
محمد توسلی جراح عمومی 8546062 گلستان‌ - مجتمع‌ پزشكان‌
علیرضا توسلی جراح عمومی 8434902 ‌پرستار1 -
عبدالحسین‌ توكلی زاده‌ جراح عمومی 8410244 پاستور -
بهروز ثابتی جراح عمومی 2708371 طبرسی - چهارراه برق
محمدجواد بجدی جراح عمومی 6044766 آزادشهر - دك‌
عباس تجدد جراح عمومی 8408545 احمدآباد - سی متری دوم
حفیظاله‌ بصیر جراح عمومی 8425515 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
ناصر دلیلی جراح عمومی 8420015 احمدآباد - عارف‌
مهدی جمعه‌ زاده‌ جراح عمومی 8446080 پرستار1 -
منصور دارابی جراح عمومی 8432122 دكترا - مقابل‌بهشت‌
محمدرضا دارابی جراح عمومی 8549749 چمران - جم‌ساختمان‌ پزشكان‌
سیدمحمدمجتبی دستغیب‌ جراح عمومی 8430710 دانشگاه‌ - جنب‌كفایی
سیدضیا حقی جراح عمومی 8436865 دكترا - بعدحس‌-نصرت‌
پرویز رئوفیان‌ جراح عمومی 8425351 احمدآباد - خ‌محتشمی
غلامحسین‌ روان‌ خواه‌ مقدم‌ جراح عمومی 8432777 احمدآباد -
علی روحانی جراح عمومی 8435561 آبكوه‌ - چ‌ارم‌
حسن‌ راوری جراح عمومی 8431099 احمدآباد - پرستار
محمدتقی رجبی مشهدی جراح عمومی 8546611 ابن‌سینا1 - ساختمان‌ پزشكان
محمد رحیمی جراح عمومی 8433652 احمدآباد - ساختمان‌77
علی زمانیان‌ روحانی جراح عمومی 8435561 آبكوه‌ -
ناصر سنجرموسوی جراح عمومی 8421371 بولوار ‌تلویزیون‌ -
خسرو شایان‌ جراح ارتوپد  8404931 احمدآباد - عارف‌2
حسین‌ شباهنگ‌ جراح عمومی 8403251 احمدآباد - خ‌ عارف‌5
ابراهیم‌ صیادپورزنجانی جراح عمومی 8416444 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
محمدصادق‌ صدری زاده‌ جراح عمومی 2225240 شیرازی - ملك‌
نوشین كاوسی جراح عمومی 8821052 وكیل آباد - سامانیه
محمد قائمی جراح عمومی 8592054 چمران‌‌ - 3راه‌جم
مرتضی علایی جراح عمومی 8547284 باهنر - ساختمان‌شهسوار
ناصر علی زاده‌ جراح عمومی 7254241 كاشانی - خ‌رضوینو
پرویز عامریون‌ جراح پلاستیک 8405808 احمدآباد - ‌محتشمی
علی غیور جراح عمومی 8403327 احمدآباد - ‌ابوذر8
جعفر فلاطونی جراح عمومی 7271341 میدان ‌توحید -
سیدحسن‌ فاطمی جراح عمومی 8541844 امام‌رضا5 -
محمد فرجی جراح مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - اول‌خیابان‌پرستار
احمد فرزاد جراح عمومی 8424461 احمدآباد - ‌پرستار
دیانا حسینی  زنان و زایمان 38464544 احمد آباد عارف 1 ساختمان پزشکان بزرگمهر
مرضیه‌ مهاجری زنان و زایمان 8437894 احمدآباد - ‌قائم‌1
مهدی مهدوی زنان و زایمان 8434705 احمدآباد - ساختمان‌85
عطیه‌ منصوری زنان و زایمان 8427469 احمدآباد - ساختمان‌44
رضا نایبی زنان و زایمان 8433326 احمدآباد - ساختمان‌ذبیحی
طاهره‌ هاشمی زنان و زایمان 8426245 احمدآباد -
فاطمه‌ هاشمیان‌ زنان و زایمان 8446151 احمدآباد - بعد3راه‌راهنمایی
نسرین‌ آذری متین‌ زنان و زایمان 8439604 احمدآباد - نبش‌قائم‌ساختما
حسین‌ واحد زنان و زایمان 8423633 احمدآباد - اول‌پرستار
منیره‌ پورجواد زنان و زایمان 8404876 احمدآباد - خ‌كلاهدوز8
محمود متقی زنان و زایمان 8423598 بهشتی - میدان ‌كوشه‌ای
صدیقه‌ آیتی زنان و زایمان 8439137 احمدآباد -
پرویز میبدی زنان و زایمان 8417634 احمدآباد - ‌پاستور12
حسین‌ محرری زنان و زایمان 7256238 ‌قرنی - مقابل‌ م‌بار
حسین‌ محرری زنان و زایمان 8434641 آخردكترا -
میترا نجف‌ زاده‌ زنان و زایمان 8431221 سناباد - 5راه خ‌اعتمادی
پوراندخت‌ مروارید زنان و زایمان 7275425 میدان ‌توحید -
حسین‌ مرندی زنان و زایمان 8591391 دانشگاه16‌ - ساختمان‌999
هادی آریامنش زنان و زایمان 7686641 سجاد - چهارراه بهار
نسرین‌ گلشنی زنان و زایمان 8401416 احمدآباد - ‌رضا12
غلامحسین‌ نصیرایی(فروغ‌) زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - ‌رضا
عباس‌ مشرف‌ رضوی زنان و زایمان 2226281 جنت‌3 -
پرویز معتكف‌ زنان و زایمان 2226545 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
عبدالصمد امینیان زنان و زایمان 2225354 جنت - پلاك 16
فریده‌ انصاری زنان و زایمان 8446045 سناباد22 -
مهین ادهمی مقدم زنان و زایمان 8424992 احمدآباد - شهید فلاحی
خلیل اخوان زنان و زایمان 8541823 ضد - بین فلكه و عدل خمینی
خلیل‌ اخوان‌ زنان و زایمان 8599931 خرمشهر - 10مهتاب‌
حسین احمری مقدم زنان و زایمان 8418129 احمدآباد - بهشت
غلامحسِین ارندی زنان و زایمان 8428840 احمدآباد - اول محتشمی
اکبر اسدیان زنان و زایمان   كوی كارگران -
هما اسكوئیان‌ زنان و زایمان 8617607 سامانیه‌ -
نسرین‌ بهلول‌ زنان و زایمان 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
احمد بهاری زنان و زایمان 8591242 چمران‌ -
احمد بهاری كاشانی زنان و زایمان 2222804 جم - جنب بیمارستان آریا
فاطمه‌ توسلی زنان و زایمان 8411996 پاستور4 -
مهدی توكلی زاده‌ زنان و زایمان 8410245 پاستور -
رضا توكلی زاده‌ زنان و زایمان 8410233 پاستور -
حسین‌ بهروان‌ فر زنان و زایمان 8593994 چمران - جم‌ساختمان‌پزشكان‌جم‌
حشمت الله بهرامی زنان و زایمان 8416001 دانشگاه - خیابان اسرار
محمدناصر تیمورزاده‌ زنان و زایمان 8429098 احمدآباد - خ‌محتشمی
زهره‌ بیدار زنان و زایمان 6621015 شهرک‌ لشگر - فلاحی3
سهیلا بخشی زنان و زایمان 8512425 ‌چمران‌ - ساختمان‌شفا
مریم‌ برهانی زنان و زایمان 8433892 سناباد -
عالیه‌ ترابی زاده‌ زنان و زایمان 8542627 كوهسنگی4 -
نبی اله‌ ترجمان‌ زنان و زایمان 8409693 احمدآباد - ساختمان‌44
مهدی ترك‌ زاده‌ زنان و زایمان 8408397 سناباد - مقابل‌انتقال‌ خون‌
پروین‌ تكلو زنان و زایمان 7615576 ‌خیام - ‌خ‌گلایل‌
نفیسه‌ ثقفی زنان و زایمان 8402767 احمدآباد - خ‌پرستار1
منیره‌ جهانیان‌ زنان و زایمان 8544365 ابن‌سینا1 -
سیده فاطمه جودی زنان و زایمان 6056952 آزادشهر - چهارراه میلاد جنب بیمه آسیا
زهره‌ یوسفی زنان و زایمان 8541423 دانشگاه‌16 -
محمود جاودانی زنان و زایمان 8416042 احمدآباد - ساختمان‌73
ملیحه‌ خالصه‌ زنان و زایمان 2254534 خواجه‌ربیع‌ - نبش‌ امیرآبا
نیره‌ خادم‌ زنان و زایمان 8401674 احمدآباد -
یحیی حدادی زنان و زایمان 8400705 احمدآباد - بین‌عدالت‌ومحتش‌
علی جراح‌ نژاد زنان و زایمان 8594992 رازیشرقی -
زهره‌ خزاعی زنان و زایمان 8410125 پرستار1 -
مهدی یغمایی زنان و زایمان 8410041 احمدآباد - ‌پاستور2
سیدحسن‌ جعفریان‌ زنان و زایمان 2252255 مدرس - ‌ساختمان‌12
حوریه‌ جعفرزاده‌ اصفهانی زنان و زایمان 8424954 عارف‌2 -
عبدالوهاب‌ پرتوی زنان و زایمان 8543226 چمران‌11 -
محسن‌ رجبیون‌ زنان و زایمان 8542808 گلستان‌ -
احمد رحیمی زنان و زایمان 7686687 ‌سجاد - ساختمان‌444
روح‌ انگیز رحیمی زنان و زایمان 8432672 احمدآباد - خ‌پاستور4
محسن‌ ركن‌ زنان و زایمان 8545992 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
ابوالقاسم‌ سنایی زنان و زایمان 8410894 احمدآباد - جنب‌بیگوهرشاد
منوچهر صادقی زنان و زایمان 8414111 كویدكترا - مقابل‌بهشت‌
ماهره‌ سازگاراردبیلی زنان و زایمان 6055062 وكیل‌آباد -
بتول‌ ساعدی زنان و زایمان 6045193 زیباشهر7 -
شهناز شیبانی زنان و زایمان 8425090 احمدآباد - ‌عارف‌
پرویز طیبیمیبدی زنان و زایمان 8418032 ‌دكترا - چهارراه
مصطفی سیف‌ زنان و زایمان 8425550 احمدآباد - ساختمان‌44
سیداحمد شریف‌ زنان و زایمان 8432131 ابن‌سینا - جنب‌البسكو
فاطمه‌ شریفیان‌ زنان و زایمان 8408209 احمدآباد - ‌پرستار
ایرج‌ كچویی زنان و زایمان 8414524 سناباد - مقابل‌البسكو
صغری كبیری زنان و زایمان 7854125 امام خمینی - بصیر
زهرا كبریایی زنان و زایمان 8416478 احمدآباد - نبش قائم‌
سیما كدخدایان‌ زنان و زایمان 8416699 دكترا - ساختمان‌پزشكان‌
عباس‌ قهرمانی زنان و زایمان 8402098 احمدآباد - ‌قائم‌5
عصمت‌ قربانی زنان و زایمان 8430031 احمدآباد -
پریدخت‌ علوی زنان و زایمان 8410555 احمدآباد - نبش‌ابونصر
سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8424044 راهنمایی6 -
سیدهاشم‌ علمی زنان و زایمان 8429739 راهنمایی6 -
محمدتقی عالم‌ زاده‌ زنان و زایمان 8544490 امام‌خمینی - ‌بعدم‌ 10دی
فاطمه‌ عالمی پور زنان و زایمان 2737169 طلاب‌ - نبش‌خ‌2
سیدرحیم‌ عادل‌ برخوردار زنان و زایمان 8680440 وکیل آباد - 3راه‌زندان‌خ‌تربیت‌
هوشنگ‌ عتیقی زنان و زایمان 8425555 كوهسنگی - ‌غفاری
محبوبه‌ غرویان‌ زنان و زایمان 8434541 احمدآباد - پرستار1
نرگس‌ عرفانیان‌ زنان و زایمان 2723459 بین‌ چ‌برق‌وسیلو -
حسن‌ عسگری زنان و زایمان 7688480 سجاد - ‌بزرگمهر
منصوره‌ غفرانی زنان و زایمان 8418187 م‌احمدآباد - جنب‌مخابرات‌
حبیب‌ اله‌ فیوضی زنان و زایمان 7617276 فلسطین‌18 -
بهجت‌ فیروزی زنان و زایمان 8428329 محتشمی2 -
غلامحسین‌ فروغ‌ زنان و زایمان 8401095 احمدآباد - رضا
گیتا فكوربیات‌ زنان و زایمان 8417174 سناباد - جنب‌داروخانه‌
  مهاجری مقدم‌ قلب 8549000 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
محمد ملكشی قلب 2226841 مدرس‌ - ساختمان‌14
حسین‌ نادمی قلب 8440059 احمدآباد - ‌پرستار3
ایرج‌ ناظم‌ قلب 2250910 چمران‌ -
حمید رضا وحید جاجرمی  جراح و فوق تخصص قلب 9155841135 احمد اباد -ساختمان پزشكان -
سید محمد محمدی قلب 9153245586 سجاد - بهار5
محمد محمدی قلب 7612430 ‌سجاد - بین‌بهاروخیام‌
اسداله‌ میرزایی جراح و فوق تخصص قلب 8517684 دانشگاه‌16 - جنب برك‌
جواد لطفی قلب 8416436 ‌احمدآباد - ك‌ابومسلم‌
جواد لطفی قلب 2255355 امام‌رضا -
محمدرضا ابوالفضلی قلب 7686781 فلسطین‌8 -
علی اصغر بلوریان‌ قلب 8418112 احمدآباد - خ‌عارف‌
محمد برادران‌ رحیمی قلب 2251713 جنت‌7 - ساختمان‌121
فروغ‌ جوادی قلب 8420643 احمدآباد - خ‌پرستار
ماشااله‌ دهقانی دشت‌ آبی قلب 8599923 كوهسنگی4 -
اسداله‌ داوری قلب 8543142 ابن‌سینا1 -
هاشم‌ دانش‌ ثانی قلب 8598222 چمران‌ - 3راه‌جم‌ ساختمان‌19
اصغر حاتمی قلب 8418111 احمدآباد - محتشمی
علی حاجی زاده‌ قلب 2222702 ‌وحدت‌ -
علی اصغر دادگر قلب 8431167 احمدآباد - كلاهدوز8
علیرضا حیدری بكاولی قلب 8418231 پرستار -
منصور حسین‌ زاده‌ اردبیلی قلب 8549666 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد حسینی قلب 8591299 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
بهروز روحانی قلب 85942 width=55 ‌ضد - میدان
منوچهر رادپور قلب 8433329 دانشگاه‌ - اول‌كفایی
جواد رادفر قلب 8420252 احمدآباد -
جواد رضائی قلب 6058660 آزادشهر - نبش چهارراه میلاد
عباس‌علی رفیق‌ دوست‌ قلب 8595453 دانشگاه‌16 -
اكبر رفیعی تبریزی قلب 8410910 كویدكترا -
مهرداد صادقی اردوبادی قلب 8408190 احمدآباد - پرستار1
  شبستری قلب 8515537 م‌بیمارستان‌امام‌رضا(ع‌) -
سیداحمد سررشته‌ دار قلب 8423354 احمدآباد - خ‌محتشمی
فضل‌ اله‌ عادلی قلب 2708148 ‌برق - ‌شیخ‌صدوق‌
مهدی فلاطونی قلب 8413355 كویدكترا -
هدایت‌ فاتحی قلب 8547829 چمران‌ - ساختمان‌پزشكان‌
محمد فاضلی قلب 8414499 كویدكترا -
محمد فاضلی قلب 8591212 چمران‌ - ساختمان‌شفا
ابوالحسن‌ فیض‌ قلب 8401710 سلمان‌فارسی -
هوشنگ‌ فروهر قلب 2229009 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
شوكت‌ اله‌ مهاجرزاده‌ ارتوپدی 8445148 احمدآباد -
بهروز ناصری ارتوپدی 8424546 احمدآباد - پرستار1
هادی مخمل‌ باف‌ ارتوپدی 8411510 احمدآباد - اول‌قائم‌
ابوالفضل‌ محمدی ارتوپدی 8541994 امام‌ رضا - میدان
عباس‌ مدرسی ارتوپدی 8544239 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
مصطفی نیكنام‌ ارتوپدی 8412690 احمدآباد - مقابل‌بیمارستان قائم‌
سیدمهدی مظلومی ارتوپدی 8540009 چمران‌11چ‌1 -
محمد مظفری ارتوپدی 8417579 احمدآباد - ‌عارف‌5
جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران - چهارراه گلستان
جعفر امینی ارتوپدی 8541991 چمران‌ - چ‌گلستان‌
یوسف‌ اهرابی نژاد ارتوپدی 8548195 رازی - بیمارستان سینا
محمدرضا اجتماعی ارتوپدی 8590080 ابن سینا - ساختمان اطبا
محمدعلی اسلامی ارتوپدی 8593838 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
جواد افضلی ارتوپدی 2259159 سعدی18 -
ناصر بلوریان‌ ارتوپدی 8598056 چمران - ‌3راه‌جم‌
مهدی بنایی ارتوپدی 2229966 دانشگاه - مقابل‌اسرار
محمود بهاری كاشانی ارتوپدی 8598934 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد بهداد ارتوپدی 8546666 جم - بیمارستان آریا
بیژن ثاقب طالبی ارتوپدی 310325 نخریسی - جنب جهاد
فرشید باقری ارتوپدی 8404128 ‌پرستار -
محمد حلاج مقدم ارتوپدی 8590860 امام رضا - فلكه بیمارستان
محمدجواد دلدار ارتوپدی 8407422 احمدآباد - اول‌قائم‌
محمدرضا داورنیا ارتوپدی 8439200 پاستور22 -
اكبر حاج‌ صادقی ارتوپدی 8517618 ابن‌سینا1 -
محمدرضا دارابی ارتوپدی 8422775 احمدآباد - نبش‌عدالت‌1
حسن‌ حسن‌ زاده‌ ارتوپدی 8540087 چمران‌ - ساختمان‌ پزشكان‌جم‌
حسن حسن زاده خیاط ارتوپدی 8540087 پاسداران - مقابل هتل جم
حسن‌ رحیمی ارتوپدی 8417636 كفایی1 -
ابوالقاسم‌ رضایی ارتوپدی 7622642 سجاد - بین‌چ‌ خیام‌ وبهار
حسین‌ شاهوردیانی ارتوپدی 6616233 احمدآباد - ملاصدرا38
بیژن‌ طالبی ارتوپدی 8599832 فدائیان‌اسلام‌ -
عباس‌ طالبیان‌ ارتوپدی 8414433 ‌احمدآباد - ساختمان‌ 70
محمدرضا شاهرخی ارتوپدی 8430504 احمدآباد - پرستار1_ ساختمان 20
علیرضا سجادی ارتوپدی 8433117 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
علیرضا سجادی ارتوپدی 8415735 احمدآباد - ساختمان‌سهندزری
اقبال‌ صدری ارتوپدی 8429535 احمدآباد - ‌محتشمی
یوسف‌ سروری ارتوپدی 8598880 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
سیدرضا شریفی ارتوپدی 8422021 احمدآباد - ساختمان‌سهندزر
محمود شكیبانیا ارتوپدی 8549251 چمران‌11 -
محمود كاشانی ارتوپدی 8542307 پاسداران‌ - ‌3راه‌جم
محمدحسن‌ كیانوش‌ ارتوپدی 7613171 سجاد - بعدچ‌خیام‌
موسی كیاوش‌ ارتوپدی 8422375 احمدآباد - نبش‌عارف‌
محمد قره‌ داغی ارتوپدی 8401700 احمدآباد - ‌محتشمی
حسن‌ علی زاده‌ ارتوپدی 8445704 احمدآباد - عارف‌1
حسن‌ عرفانی ارتوپدی 8433219 احمدآباد - بین‌نشاط و ابونصر
عباس‌ نوریان‌ مغز و اعصاب 8438465 احمدآباد - پرستار1
محمدهاشم‌ محمودیان‌ مغز و اعصاب 8542563 باهنر -
سیدعلی میلانی مغز و اعصاب 7619234 بولوار ‌فردوسی - خ‌ابن‌سیناشرقی
  آخوندیان‌ مغز و اعصاب 8413815 احمدآباد -
جلیل‌ مختاری مغز و اعصاب 2229465 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علی میرزایی مغز و اعصاب 7745123 عارف - عارف 10
كریم‌ نیكخواه‌ مغز و اعصاب 8416655 دانشگاه - كفایی
حسین‌ مشهدی نژاد مغز و اعصاب 8594424 چمران‌11 -
بهرام مطلق مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه -
محمدرضا نقابیان‌ مغز و اعصاب 2254333 ‌چمران‌ - میدان ‌سعدی
حبیب‌اله‌ نعمتی مغز و اعصاب 8599200 ‌ابن‌سینا - ساختمان‌پزشك‌
غلامرضا امیرشیبانی مغز و اعصاب 8427011 كوهسنگی - بیمارستان مهر
علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت 1 - پلاک 9
علی اصغر ابراهیمی مغز و اعصاب 8438966 احمدآباد - بهشت‌1
محمدرضا احصایی مغز و اعصاب 8544211 كوهسنگی - ‌اسدی4
فرح‌ اشرف‌ زاده‌ مغز و اعصاب 8408040 احمدآباد - خ‌پرستار
سعید اسكندری مغز و اعصاب 8617611 وكیل‌آباد16 - بالایداروخانه‌
سعید اسكندری مغز و اعصاب 8683446 وکیل آباد - تربیت
محمدمهدی اعتمادی مغز و اعصاب 8415585 احمدآبادخ‌ - عارف‌5
محمدرضا بهادرخان مغز و اعصاب 8432112 احمدآباد - قائم
محمدرضا تلافیان‌ مغز و اعصاب 7275077 دانشگاه‌ - نبش‌ك‌شفق‌
فخرالدین‌ توكلی مغز و اعصاب 8433601 احمدآباد - پرستاروعدالت‌
غلامحسین بهروز مغز و اعصاب 8448070 احمدآباد - خیابان بهشت
بهرام‌ بهرامی مغز و اعصاب 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
علیرضا بیرجندی مغز و اعصاب 2223586 مدرس -
عزیزالله تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن سینا - ساختمان اطبا
عزیزاله‌ تقوی مغز و اعصاب 8545186 ابن‌سینا - ساختمان‌اطباض
سعید حائری مهنه‌ مغز و اعصاب 8422706 بهشتی25 -
رضا حائریان‌ مغز و اعصاب 8412121 قائم‌ - نبش‌كفایی
عزیزاله‌ حاتمی مغز و اعصاب 8408809 سناباد - نبش‌آفرین‌
ابوالحسن‌ پیش‌ نماز مغز و اعصاب 8549290 ضد - دهم‌مهتاب‌
منیژه‌ شوكتی مغز و اعصاب 8416616 دانشگاه‌ - بعدچ‌ دكترا
حمید طوفانی مغز و اعصاب 8401895 احمدآباد - ‌محتشمی
سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8433892 سناباد -
سیدهاشم‌ سپهری مغز و اعصاب 8515165 میدان ‌ضد -
محمدرضا طالب‌ مغز و اعصاب 8444986 احمدآباد - نبش‌پرستار
عبدالصالح‌ صالحی مغز و اعصاب 8430044 دانشگاه‌ - قبل‌كفایی
حسین‌ صالحیار مغز و اعصاب 8412100 ‌احمدآباد - ك‌ابومسلم‌
عبدالحسین‌ طاهری مغز و اعصاب 8437010 ‌دكترا - ابتدا
محمد شافعی مغز و اعصاب 8591607 دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
سیدعلیرضا ضیایی مغز و اعصاب 8595128 چمران‌ - ساختمان‌پزشكان‌
رضا صدرنبوی مغز و اعصاب 8415547 سناباد - ساختمان‌77
وحید سعادتیان‌ مغز و اعصاب 8439866 احمدآباد - 3راه‌راهنماییساختمان‌گل‌
جراح‌ صفایی مغز و اعصاب 8435363 احمدآباد -
حسن‌ كریمی اعصاب فوق‌ تخصص‌ فلج‌ مغزی 8428402 احمدآباد - ابوذر
قربان‌علی قلوبی مغز و اعصاب 2739933 گاز - چ‌7
ادریس‌ علی خواه‌ مغز و اعصاب 7249327 مطهری13-11 -
حمید عضدی نیا مغز و اعصاب 8590880 دانشگاه‌16 -
عبداله‌ فرساد مغز و اعصاب 8412279 دكترا - آخرخ‌مسعود
رضا مهدوی ارولوژی 8400437 احمدآباد - ‌پرستار
جمشید محمدزاده‌ ارولوژی 8434617 احمدآباد - ‌بهشت‌
محمدزاده‌ رضایی ارولوژی 8428866 احمدآباد - ‌پرستار1
مهدی لطفی ارولوژی 8417133 دكترا -
بهمن‌ احتشام‌ راد ارولوژی 2227163 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
ابوالفضل‌ اقوامی ارولوژی 8417160 دكترا - ابن‌سینا
ایرج‌ افتخارشاهرودی ارولوژی 7617575 ‌سجاد - نبش‌هدایت‌
وهاب بنكدار ارولوژی 2256511 چمران - ‌مقابل‌بنیادشهید
سید رحیم تقوی رضوی زاده ارولوژی 8599722 گلستان - ساختمان گلستان
رحیم‌ تقوی رضوی زاده‌ ارولوژی 8599722 گلستان‌ - ساختمان‌گلستان‌
محمدامیر خمر ارولوژی 7622283 خیام‌ - بعدهدایت‌
علیرضا حاکمی برآبادی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خیابان عارف
علی اصغر یارمحمدی ارولوژی 2251568 مدرس‌ - بالای داروخانه رضا
علیرضا حاكمی ارولوژی 8404683 احمدآباد - خ‌عارف‌
محمد خدابخشیان‌ ارولوژی 8417091 احمدآباد - نبش‌بهشت‌
جمشید رشیدی ارولوژی 8590226 چمران - ساختمان‌شفا
علی شمسا ارولوژی 8544799 ابن‌سینا - ساختمان‌پزشكان‌
فریدون‌ شاملو ارولوژی 8431046 مطهریجنوبی -
داریوش سیروس ارولوژی 8436744 مطهری شمالی -
سید جعفر شریعت رضوی ارولوژی 8428153 احمدآباد - اول پرستار
امین‌ كدخدایان‌ ارولوژی 8544546 گلستان‌ -
غلامرضا عباس‌ زاده‌ ارولوژی 8511215 ‌امام‌رضا - میدان
محمدباقر نورالهیان‌ داخلی 8590122 امام‌خمینی - ‌ثبت‌
فریدون‌ مهدویان‌ داخلی 8545595 رازی -
كریم‌ پورعماد داخلی 8402365 راهنمایی16 -
رحمت‌ اله‌ مختاری داخلی 8416385 آبكوه‌ - ‌آفرین‌
علی مختاری فر داخلی 2223839 مدرس‌ - مجتمع تجاریمدرس‌
فرزین‌ مجیدفیاض‌ داخلی 8402421 احمدآباد - ‌عدالت‌1
سیروس‌ محسنی داخلی 6621124 قاسم‌آباد - چهارراه ‌ورزش‌
مهدی نجف‌ زاده‌ داخلی 8426290 کوهسنگی - اسدی20
هوشنگ‌ آرین‌ داخلی 8420535 احمدآباد - خ‌ابوذر3
ابراهیم‌ آریان‌ داخلی 8408646 كوهسنگی - جنب‌ پاسگاه‌
ابراهیم‌ نعمت‌ پور داخلی 2225425 خسروی -
منوچهر معتكف‌ داخلی انگل شناس 8437462 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
هوشنگ‌ انوری داخلی 8434235 احمدآباد - ‌بهشت‌1
حمید امیری داخلی 8424879 احمدآباد - خ‌رضا16
غلامعلی انصاری داخلی 6062741 ‌وكیل‌آباد - بین ‌سیدرضی و
سیدحسین‌ احمدی حسینی داخلی 8592051 ‌دانشگاه‌ - ساختمان‌ساسان‌
عبدالرئوف‌ احراری داخلی 8593960 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
احمد اربابی داخلی 8597667 جم‌ - ساختمان‌جم‌
رجب علی اصغری داخلی 8541515 بهار - فلکه برق، اول بهار
علیرضا اعتمادی داخلی 2707029 طلاب‌ - خ‌3
فرهاد یاوری داخلی 8424371 احمدآباد - بعد رضا16
محمدمهدی خراسانی داخلی 8420760 سجاد - نبش‌زنبق‌
احمد گیفانی داخلی 6055161 چهارراه عباسی -
سیدحسن‌ رضوی داخلی 8675012 ‌وكیل‌آباد - خ‌ فراهانی6
  سنگ‌ چولی داخلی 8417006 بهشتی - م‌كوشه‌ای
حسن‌ شهبازی داخلی تغذیه‌ ورژیم‌ غذایی 2226134 میدان ‌شهدا -
علی سمیع‌ زاده‌ داخلی 8438699 دانشگاه - میدان ‌شریعتی
علی شهرستانی داخلی 8409726 احمدآباد - ‌ابوذر
غلامعلی زارع‌ داخلی آلرژی 2212599 مدرس‌ - بالایداروخانه رضا
عباس‌ شیردل‌ داخلی 8433661 احمدآباد -
احمد شریعتی داخلی 7255645 خواجه‌ربیع‌44 -
محمد شریف‌ داخلی 8400500 احمدآباد - خ‌رضا14-12
محسن‌ شفیع‌ خراسانی داخلی ترك‌ اعتیاد 8693302 وكیل‌آباد - بولوار ‌دانشجو14
حسین‌ كشوری داخلی 8549988 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
حسین‌ عطایی داخلی خون شناسی 2250043 رجایی - شاهین‌فر
ابراهیم‌ عصارنیا داخلی 7246896 خواجه‌ربیع‌48‌‌ - یعقوبی
ابوالقاسم‌ فنونی داخلی 6056722 آزادشهر - بولوار معلم‌
عباس‌ فومنی داخلی 6053322 آزادشهر - بعدمعلم‌10
عباس‌ فیض‌ اله‌ داخلی 2736618 طلاب‌ - ‌ابوذر12
عبدالرحیم‌ فریدونی راد داخلی 7248650 توحید - روبرومسجدحیدری
زهره‌ موسوی غدد 8591133 دانشگاه‌16 - ساختمان‌999
رباب‌ ابوترابی غدد 8414238 احمدآباد - عارف‌2
پرویز اظهری غدد 8405980 احمدآباد - ساختمان‌44
محمدحسن‌ خزاعی غدد 8426099 احمدآباد - ملاصدرا
رضا رجبیان‌ غدد 8411062 دانشگاه‌ - خ‌كفایی
نرگس‌ وثوق‌ گرایلی اپتیومتریست 7275550 میدان توحید -
سودابه‌ میرزایی اپتیومتریست 8419132 دانشگاه‌ - اول‌كفایی
جواد هرویان‌ اپتیومتریست 8429966 احمدآباد - پرستار1
نازنین‌ پاك‌ نهاد اپتیومتریست 8418231 پرستار1 -
مجید ترابی اپتیومتریست 8410963 گلستان‌غربی -
جمشید خوش‌ دل‌ اپتیومتریست 8405533 احمدآباد - خ‌محتشمی
محمدجواد خوش‌ سیما اپتیومتریست 8542865 گلستان‌ -
رمضان‌علی رحمتی اپتیومتریست 8594195 چمران - 3راه‌جم‌ساختمان‌پزشكان‌جم‌
امیر رحیمیان‌ مشهد اپتیومتریست 7684126 سجاد - مقابل ‌میلاد
زهره‌ عمادزاده‌ اپتیومتریست 8438606 دانشگاه - ‌دكتراساختمان‌ابن‌سینا
فریده‌ توتونیان‌ لیسانس مامایی 7244292 خواجه‌ربیع‌ - خ‌خوش‌
راضیه‌ طلایی لیسانس مامایی 8425863 میدان ‌راهنمایی - قبل‌فلسطین‌
طاهره‌ قصیم‌ لیسانس مامایی 8403579 احمدآباد - ‌رضا20
عباس‌ خادم‌ ثامنی آسیب شناسی 8548800 رازی10 -
سیدغلامرضا میرحسینی داخلی ریه 8433790 احمدآباد - ساختمان‌85
علی آزرم‌ داخلی ریه 2224448 مدرس‌ -
فریدون‌ پازند داخلی ریه 8433686 كویدكترا -
پرویز اصفهانی زاده‌ داخلی ریه 8406024 كوهسنگی - ‌محتشمی17
محمد توحیدی داخلی ریه 8435635 دكترا - چهارراه
اصغر رضایی داخلی ریه 7623800 فلسطین‌18 -
مهدی كشمیری داخلی ریه 8599594 چمران - ‌3راه‌جم‌
سیدجواد قریشی داخلی ریه 8670472 وکیل آباد - ‌7تیر1
داود عطاران‌ داخلی ریه 8440303 محتشمی -
هاشم‌ مهدیزاده‌ داخلی قلب 8410870 دانشگاه‌ - بعد چهارراه دكترا
جواد منصوری داخلی قلب 2252210 م‌شهدا - ساختمان‌66
سیدحسن‌ هاشمیان‌ داخلی قلب 8591440 ابن‌سینا -
حمید ولی زاده مقدم‌ داخلی قلب 7277837 مطهری44-42 -
یوسف‌ اخوین‌ داخلی قلب 7686878 سجاد - چ‌ بزرگمهر
محمد تفرشی داخلی قلب 7682107 سجاد - چ‌بزرگمهر
زهرا جهان‌ آرا داخلی قلب 8542583 سردادور - ك‌ارض‌اقدس‌
جواد رضایی داخلی قلب 6058660 زیباشهر3 -
مهدی عمادزاده‌ داخلی قلب 8418979 احمدآباد - ‌قائم‌
علیرضا عطاری داخلی قلب 6054067 آزادشهر - امامت‌9
علیرضا عطاری داخلی قلب 8414884 ابن‌سینا - ساختمان‌207
خسرو نوربخش‌ داخلی گوارش 8421200 احمدآباد - نبش‌عارف‌
حسن‌ وثوقی نیا داخلی گوارش 8439219 كلاهدوز -
كاظم‌ امینی داخلی گوارش 8540212 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
عباس‌ اسماعیل‌ زاده‌ داخلی گوارش 8594784 ‌چمران - ‌3راه‌جم‌ساختمان‌شفا
سعید یزدچیان‌ داخلی گوارش 8414005 دانشگاه‌ - قبل‌م‌ تقیآباد
احمد خسروی داخلی گوارش 8407406 احمدآباد - ‌محتشمی
داود شریفی داخلی گوارش 8424295 احمدآباد - اول‌پرستار
حسن‌ سعادت‌ نیا داخلی گوارش 8425221 احمدآباد - خ‌عارف‌5
شهین‌ سعادتیان‌ داخلی گوارش 8422305 احمدآباد - بین‌پاستوروقائم‌
احمد صفاری داخلی گوارش 8423935 پرستار1 -
  فرقانی داخلی گوارش 7271209 ابوطالب‌ - قبل‌م‌ عبدالمطلب
مسیح‌ نقیبی داخلی کلیه 8593930 ابن‌سینا - ساختمان‌اطبا
عطااله‌ بهروز اقدم‌ داخلی کلیه 8420754 احمدآباد - ‌ عارف‌
محمدرضا هاتف‌ داخلی روماتولوژی 8511144 دانشگاه‌16 - ساختمان‌ 999
مسعود ثقفی خادم‌ داخلی روماتولوژی 8424695 احمدآباد - خ‌محتشمی
ژاله‌ شریعتی داخلی روماتولوژی 8402676 احمدآباد - عارف‌2
منوچهر لاری(محمدزاده‌) داخلی خون 8434319 احمدآباد - ‌بهشت‌2
محمود جعفرزاده‌ جراح پلاستیک 8431166 احمدآباد - ساختمان‌آینه‌چی
شیرین توکلی زاده زنان و زایمان 38592848 خیابان گلستان پلاک 94
khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved