تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

لیست پزشکان فوق تخصص استان قم

لیست پزشکان  فوق تخصص استان قم
نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
امیرحسین پهلوانی بیماریهای عفونی اطفال 7838389 خ دور شهر روبروی سینما تربیت ساختمان صبا ط 4
هومن هوشنگی گوارش و كبد 6703846 خ امام روبروی بانك ملی سرپرستی پ 73
ابوالفضل ایرانی خواه گوارش و كبد 7836683 خ صفائیه ك 25پ11
ابوالفضل مظفری ریه 6627386 دورشهر ك 10 ساختمان بهاران
الهه دولتشاهی پیروز روماتولوژی 6626808 میدان امام روبروی بانك مسكن
جمشیدرحیمی اعصاب وروان 6604671 م سعیدی ك اول ساختمان پزشكان كیمیا
جواد شاپوری غدد داخلی و متابولیسم كودكان 2907407 بلوار امین ك 11 پ 4
جواد نظری ریه 7837539 خ صفاییه ك سپاه ساختمان ثامن ط 2
حسین ثقفی نفرو لوژی 2910977 میدان سپاه ساختمان پزشكان جمهوری
حمید رضا نشاط طاهری زاده قلب وعروق 6639660 میدان سعیدی طبقه فوقانی بانك ملی
زهرا موحدی عفونی 7833063 بلوار نیایش بالای داروخانه كاویانی
سعید یزدانی آشتیانی گوارش و كبد 6627387 م سعیدی ابتدای امام ساختمان نخل
سید سعید سركشیكیان گوارش و كبد 2905080 بلوار جمهوریمیدان سپاه
سید مجید موسوی موحد نفرو لوژی 6622262 م سعیدی خ 7تیر ساختمان میلاد
سید محمدرضاشكراللهی عفونی 7722192 45متری عمار یاسر
عبدالله جعفری طاهری قلب وعروق 6634276 خ امام ك41
علیرضا سعادتی نوزادان 7742553 بلوار نیایش جنب داروخانه كاویانی
كوروش غزنوی روماتولوژی 7835150 خ صفائیه ك37پ 5
لیلا نوین غدد داخلی و متابولسیم 6619369 خ 7تیربعد از كوجه 11جنب بانك تجارت طبقه دوم
محسن ملامحمدی مغز و اعصاب كودكان 7741854 خ صفائیه مقابل كوچه بیگدلی ساختمان پویا
محسن نوروزی روماتولوژی 2903963 45متری صدوق ك28
محمد رضا رضوی نفرو لوژی 7835111 خ صفائیه ك37پ5
محمدرضا قدیر گوارش و كبد 2941155 بلوار جمهوری م سپاه ساختمان پزشكان
مرتضی رضوانی كاشانی مغز و اعصاب كودكان 7747565 خ دورشهر ابتدای هنرستان ساختمان طبیب جنب داروخانه شفا
پروانه صادقی مقدم نوزادان 6621988 امام روبروی بانك مسكن