Strict Standards: Declaration of fa_IRDate::calendar() should be compatible with JDate::calendar($format, $local = false, $translate = true) in /home/darmante/public_html/language/fa-IR/fa-IR.localise.php on line 0

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerPage::store() should be compatible with JCacheController::store($data, $id, $group = NULL) in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/cache/controller/page.php on line 0

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 26

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 27

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/utilities/string.php on line 28

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632
درمان طب مرجع اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی - راجع به انواع ژلهای موجوددربازاربیشتربدانیم

آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/darmante/public_html/modules/mod_mh_simple_marquee/helper.php on line 18
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632

Strict Standards: Declaration of JCacheControllerView::get() should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 630

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/darmante/public_html/libraries/joomla/filter/filterinput.php on line 632

راجع به انواع ژلهای موجوددربازاربیشتربدانیم

رای دهی:  / 14
ضعیفعالی 

راجع به انواع ژلهای موجوددربازاربیشتربدانیم

ژل (filler)  چیست : فیلرها یاژلها تركیباتی هستند كه به منظورپرنمودن نقایص صورت همچون آثاربجامانده پس اززخمها یاجوشهای متعدد چركی (آكنه ) یا بریدگی ها ، همچنین دربیمارانی كه پس از بیماری های خاصی بخش زیادی از چربی صورت خودرامخصوصادرنواحی تحتانی گونه ازدست میدهند كه اصطلاحا lipoatrophy  نامیده میشود بكارمیروند . دیگركاربرد اساسی ژلها برجسته سازی ( augmentation ) بخشهایی ازصورت همچون گونه ها ، لب به منظوربهترنمودن نمای ظاهری صورت میباشد و نیز باافزایش سن باكاهش بافت الاستیك پوست مانند كلاژن و هیالورونیك اسید دربخشهایی ازصورت مثل اطراف دهان و چشم وسطح صورت چروكهای ریز ایجادمیشودوعمق خط خنده كه به موازات بینی تاكنارلب پایین آمده بیشترمیگردد . نمامی این علایم افزایش سن رامیتوان باتكنیكهای مختلف زیبایی همچون بهره گیری  ازلیزر ، لایه برداری ، مزوتراپی ، تزریق چربی ،  RF( كه امواج رادیویی تحریك كننده بافت همبند است)  وبهره گیری ازژلهای هیالورونیك اسیدوغیرآن اصلاح كرد . بدیهی است دركنارتمامی این روشها نگهداری ومراقبت صحیح ازپوست صورت شامل انتخاب شوینده مناسب ، حفاظت ازپوست درمقابل نورخورشیدبوسیله كرمهای ضدآفتاب وپوشش فیزیكی مثل كلاه و دستكش ، مصرف كرمهای ویتامینه مناسب روزوشب ، استفاده از فرآورده های پیشگیری ازپیری ومرطوب كننده ها وتغذیه سالم نقش موثری خواهدداشت . تاریخچه بكارگیری ازفیلرها به بیش ازصدسال پیش برمیگردد كه انواع ابتدایی ژلهاكلاژن راازنسج حیوانی وپس ازآن انسانی مرده تهیه میكردندكه طبیعتاعوارض وواكنشهای بافتی بسیاری بدنبال داشت . پس ازآن نوبت به استفاده و تولیدفرآورده های صناعی باواكنش بافتی حداقل وسازگاربابدن انسان رسید كه برخی ارآنهادرحال حاضرنیزبااشكال جدیدوفرمولاسیون بهترمصرف میشوند . درساختاربرخی ازاین ژلهاازموادصناعی ای استفاده شده بودكه بوسیله بافت انسان به سختی ودردرازمدت تخریب میشد كه یكی ازآنها PMMA بوده كه اكثریت ژلهای دایم كه درگذشته وبندرت حال مصرف میشودحاوی آن بودند ؛ واین ماده نوعی پلیمربوده كه ماندگاری بافتی حدود 13-10 سال داشته وژلهای دارای این تركیب ژل دایم محسوب میگردند . ژلهای دایم امكان ایجادحساسیت تاخیری بافتی وجابجاشدن مخصوصابدنبال كاهش وزن ناگهانی بیماررادارند به همین دلیل تزریق آنهادرگونه وداخل لب ممنوع بوده وتنهاكاربردموردتاییدآنهاخط خنده وگاهاآثارفرورفته ی عمیق زخمها میباشد . یك گروه دیگرازژلها تركیبات باماندگاری كمتربوده كه نیمه دایمی محسوب میشوندهمانند كلسیم هیدروكسی آپاتیت و پلی لاكتیك اسید كه ماندگاری حداكثری دوسال برای آنها مطرح است كه این گروه نیزبرای تمامی نواحی ضورت قابل كاربردهستند . تزریق چربی استخراج شده ازبافتهای چربی سایرنواحی بدن بیماروخالص سازی آن ونیز استخراج فاكتورهای رشدی ازخون بیماروغنی سازی آن  وتزریق مجددبداخل صورت  نیزماندگاری حدودسه سال داشته وروشهای مساعدبرای بیمارانی هستند كه بدنبال بیمارهای خاص یاسوختگی یابستری طولانی بخش زیادی ازحجم چربی وحتی عضله زیربافت پوست صورت خودراازدست داده اند . رایجترین نوع فیلرها ماده ای به نام هیالورونیك اسید است كه دربافت همبندی وساختارپوست نقش داربست كلاژنهارامیتوان برای آن تصوركرد كه باافزایش سن میزان آن دربافت پوست كاهش یافته منجربه شل شدگی وافتادگی پوست میگرددونیزباتوجه به نقش هیالورونیك اسیددر آبرسانی وطراوت پوست طبیعی است كه به موازات كاهش آن باافزایش سن طراوت پوست نیزكاهش میابد . هیالورونیك اسیدبه دودسته ی cross-linked  و  non cross-linked  تقسیم میگردد كه گروه اول پس ازتزریق بداخل بافت بابافت محل تزریق اتصال یافته وپس از مكانیسم طبیعی جذب آب چروك محل تزریق راكاهش داده وآنجاراپرمیكند ؛ گروه دوم برخلاف دسته اول فرم كاملاخالص هسالورونیك اسیدبوده كه پس ازتزریق بصورت یكنواخت درپوست توزیع شده وموجب سفتی یكدست وآبرسانی كل پوست مبگردد . مانگاری ژلهای حاوی هیالورونیك اسید 9-6 ماه است وفیلرهای موقت محسوب میشوندباتوجه به این نكته كه كاملاطبیعی وبدون عوارض وجابجایی وواكنش بافتی هستند . یكی ازمكانیسم های جانبی فیلرهای حاوی هیالورونیك اسید تحریك ساخت كلاژن بوسیله ی بافت پوست است بدین معنی كه پس از سپری شدن دوره شش تانه ماه وازبین رفتن فیلر بدلیل ساخته شدن كلاژن توسط بافت عمق چروكها وقوام پوست بهبودمیابد .

 

دكترعلی حبیبی    -   ن پ 113015

Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved