آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

راجع به روشهاي درماني مبتني برمزوتراپي بيشتربدانيم

رای دهی:  / 12
ضعیفعالی 

راجع به روشهاي درماني مبتني بر مزوتراپي بيشتربدانيم 

 

اساس اين روش درمبني وايده هاي شكل دهنده ي آن به حدود 60 سال پيش بازميگردد كه يك پزشك فرانسوي به نام دكتر پيستور چنين تئوري اي رامطرح كردكه تزريقات بسيارريزدرمكانهاي مشخصي ازبدن باعث يكسري فرايندهاي مشخص وتعريف شده ميگرددكه ماحصل آن ميتواندنتايج درماني باشد . به عنوان مثال تزريقات بسيارريزدرپوست صورت باعث ايجادآسيب ميكروسكوپي بسيارريزدرناحيه عمقي پوست حدود 4 ميلي مترشده كه منجربه التهاب بسياركم وكنترل شده ؛ افزايش جريان خون موضعي ؛ ودرنهايت تلاش ذاتي بافت براي ترميم آن قسمت ميگرددكه درحالت عادي اين اتفاقات درلايه هاي عمقي زاينده ي پوست بااين قدرت وسرعت نمي افتد وواردكردن آسيب عمدي بسيارريزباعث فعال شدن مكانيسم هاي ترميم كننده ميگرددكه پس ازطي مرحله ي التهاب وترميم ؛ عناصرباقيمانده درمحل شامل عروق خوني جديد و كلاژن و بافت همبندجديدباقدرت استحكام بيشترازكلاژنهاي قديمي وباساختارفضايي سه بعدي منسجم تر و مستحكم تر است كه تفسيرجملات قبلي به بيان ساده يعني جوانسازي پوست وپيشگيري ازافتادگي زودرس پوست وتاحدودي ليفت شدن پوست ميباشد . چنين اتفاقي درپوست سربدنبال افزايش جريان خون وساخت مويرگهاي جديدمنجربه افزايش قطرريشه هاي موشده و ازريزش موهاجلوگيري مينمايد . مكان ديگري كه مزوتراپي كاربردداردبراي حذف وكاهش چربيهاي موضعي ناحيه شكم وپهلووران وباسن است زيرابدنبال التهاب واردشده پس ازسوزن هاي بسيارريزبه بافت شكم وديگرنواحي انبوه شده ازچربي ؛ جريان خون موضعي افزايش يافته وميزان متابوليسم و سوخت وسازچربي افزايش ميابدكه نتيجه ي آن سوختن بيشترچربيهاي اين مناطق و كاهش موضعي سايزاست . درسالهاي اخيردانش مزوتراپي دردنياشكل كامل تري يافته وجامعيت علمي پيداكرده است ونيزداروهاي بسيارمتنوعي براي مصرف درمزوتراپي توليدشده است بگونه اي كه باافزودن اين داروها به داخل سرنگ وتزريق آنهاباهمان روش قبلي نه تنهاتاثيرات ذاتي بدنبال تزريق راخواهيم داشت بلكه تاثيردارونيزبه آن افزوده ميگردد واين يعني تاثيردوچندان روشهاي درماني مزوتراپي . شايد ورود سوزنهاي ريزبه بدن درروش مزوتراپي رايكي ازمعايب آن بدانيم كه بامصرف داروهاي بيحسي موضعي ونيزتزريقي اين اتفاق ناخوشايندبه حداقل ميرسد  وليكن ورودمستقيم داروبه بافت هدف بادوزبسياركمترازهمان داروبه فرم خوراكي و عوارض جانبي بسيارنادردرمصرف داروهاي مزوتراپي درمقايسه باداروهاي خوراكي چربي سوز يا... ازمحاسن اين روش ميباشد . داروهاي مصرفي درمزوتراپي بسيارزيادومتنوع ميباشدولي بطوراجمالي برخي ازآنهارامعرفي ميكنيم :

1.فسفاتيديل كولين : خردكننده وحل كننده چربيها 

2.دئوكسي كولين : تجزيه كننده وحلال چربيها

3.آمينوفيلين : اثرچربي سوزي مستقيم وافزاينده جريان خون موضعي

4.ال كارنيتين : افزايش متابوليسم وسوختن چربيها

5.هيالورونيك اسيد : جوانسازي صورت وآبرساني وليفت صورت ؛ كاهش واضح چروكهاي صورت

6.ويتامين C  : اثرضدپيري ؛ روشن كننده پوست ؛ موثردرساخت كلاژن وجوانسازي

7.گلوتاتيون وگليكوليك اسيد وويتامين C :  كاهش لكهاي صورت

8.عناصركمياب ( روي ، مس ، سلنيوم و.. ):  كاهش ريزش موهابدنبال كمبودريزمغذي ها

9.فيناسترايد و دوتاسترايد : پيشگيري ازريزش موي مردانه

10.سيليس ارگانيك : پيشگيري ازشل شدگي پوست وكاهش تركهاي پوستي

11.مولتي ويتامين : جوانسازي وتامين نيازهاي تغذيه اي پوست صورت

12.عصاره آرتيشوك : كاهش موادسمي توليدشده دربافت باافزايش دفع ادرار

13.سديم پيروات : افزايش ساخت سلولهاي جديد

14.ويتامين A : بهبودنماي ظاهري پوست وكاهش آسيبهاي پوستي ناشي ازخورشيد

15.آرژيرلين : كاهش چروكهاي ريزسطحي پوست بامكانيسمي مشابه بوتاكس

16.بيوتين ودكسپانتول : بهبودرونهاي ساخت سلول ونوسازي بافتي

17.كافئين : پيشگيري ازريزش مووافزايش قطرموهاي نازك شده

18.هيالورونيذاز : ازبين بردن سلوليت وآزادكردن چربيهاي گيرافتاده

و.......

شايد دانستن اسامي داروهاي فوق براي افرادعادي ضرورتي نداشته باشدولي قطعاميتواندباعث اطلاع رساني اجمالي به دست اندركاران علم زيبايي كه تاكنون مزوتراپي انجام نداده اند گرددوازطرفي برخي ازنقاط تاريك ذهن بيماران راروشن نمايد . بطوركلي كاربردهاي مزوتراپي شامل مواردز يرميباشد :

1.ازبين بردن سلوليت ( چربيهاي گيرافتاده درشكم وپهلووران وباسن كه باورزش ورژيم غذايي ازبين نميروند)

2.كاهش موضعي سايزباازبين بردن وسوختن موضعي چربيها بدون لاغري سايرنقاط بدن

3.بهبودشل شدگي وافتادگي پوست شكم و كاهش تركهاي پوستي آن

4.جوانسازي وبهبودنماي پوست صورت وآبرساني

5.كاهش ورفع لكهاي صورت  وكك ومك

6.كاهش چروكهاي ريزسطحي پوست صورت وليفت پوست صورت

7.پيشگيري ازريزش مووافزايش قطرموهاي نازك شده

8.كاهش خارش وپوسته ريزي وضخيم شدن موضعي پوست سر ( درماتيت )

9.بهبودآسيبهاي پوستي بدنبال تابش طولاني نورآفتاب وپيرپوستي حاصله ازآن

10.استفاده ازمزوتراپي درسايربخشهاي تخصصي طب بجززيبايي همانندآسيبهاي ورزشي درمفصل شانه وآرنج وزانو و...

البته گاهي نيزباتشخيص پزشك معالج دوياچندروش بايكديگرتلفيق ميگردد تابيماربهترين نتيجه رابگيرد همانند تركيب مزوتراپي و RF براي چربي سوزي بهتروبيشتر .

 

 نويسنده مقاله :

نام : دكترعلي حبيبي  شماره نظام : 113015

ايميل : این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved