آرمان سایت درمان طب،اطلاع رسانی صحیح مشخصات پزشکان (آدرس دکتر، تلفن مطب و...) و اطلاعات مراکز درمانی ایران (بیمارستان ، درمانگاه ، مراکز پرتونگاری ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی ، آزمایشگاه ، داروخانه و...) وهمچنین ارائه اطلاعات پزشکی و دارویی ،تغذیه و رژیم درمانی مورد نیاز هموطنان می باشد . مقالات و مطالب پزشکی تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و توصیه پزشکی تلقی نمی گردد و نباید جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست . در واقع شما نمی توانید با تکیه بر این مطالب مبادرت به خود درمانی کنید.امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. -- سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -- تحرك و فعالیت بدنی فرصتی مناسب برای حفظ و ارتقای سطح سلامت بدن است . -- سلامت جسمی هر فرد در گرو سلامت روانی اوست .
امام حسین (ع): سلامت نعمت پنهانی است كه هر گاه موجود باشد، فراموش می شود و هر گاه از دست برود، به یاد می آید. - سلامت، گوارا ترین نعمت هاست. -

تهران کرج اروميه اردبيل سنندج زنجان رشت قزوين ساري گرگان كرمانشاه همدان ايلام خرم اباد اراك قم سمنان اصفهان اهواز شهركرد بوشهر شيراز يزد بندرعباس كرمان زاهدان ياسوج جزيره كيش جزيره قشم جزيره ابوموسي جزيره خارك تبريز خراسان جنوبي خراسان شمالي خراسان رضوي

نگاهی جامع به تکنیکها و دستگاههای کاهش سایزولاغری موضعی

رای دهی:  / 3
ضعیفعالی 

نگاهی جامع به تکنیکها و دستگاههای کاهش سایزولاغری موضعی

 

باصنعتی شدن جوامع بشری و افزایش مشغله های روزافزون  افاد ودرنتیجه رغبت کمتر وفرصت اندک تربرای تمرینات ورزشی ازیکسو ونیز ترویج غذاهای لذیذ اماپرکالری وعمدتا با قندوچربی بالا ازسویی دیگر شاهدافزایش روزافزون آمار افرادچاق هستیم که این چاقی باگذشت زمان تبدیل به معضلی بغرنج برای بیمارمیگردد وباافزوده شدن پدیده ی بدی بنام سلولیت به این انباشته های چربی زیرپوستی وگیرافتادن این چربیها درتاروپودی محکم ، آنهاراتبدیل به توده های مقاوم به رژیم غذایی وورزش میکنند که دراین مرحله است که نقش متخصصین امرلاغری واهمیت دستگاههای کاهش سایزموضعی پررنگ میگردد . بااین مقدمه کوتاه میپردازیم به روشهای متداول کاهش سایزموضعی ودستگاههای مربوطه :

1.دستگاه LPG : یکی ازتکنیکهای متداول در امرکاهش سایزموضعی است که باکمک اعمال مکش بافتی و فشارمکانیکی مشخص ونوسانی به بافت چربی موجب خردشدن سلولهای چربی به قطرات کوچکترمیگردد همچنین تاحدودی این روش میتواند بافت سلولیت راکه موجب گیرافتادن قطرات چربی میگرددرا کاهش دهد . روش موثری است ولی به تنهایی دارای قدرت لازم برای رسیدن بیماربه نتیجه ی دلخواه نمیباشد وعمومادرکنارسایرروشهابصورت مجموعه بکارمیرود .  

2. دستگاه RF Contouring  : این دستگاه باارسال امواج رادیویی بافرکانس وانرژی مشخص به سمت بافت چربی موجب ایجاد اتفاقاتی مثبت دربافت میگردد که برخی ازآنهاشامل افزایش جریان خون بافتی وافزایش فعالیت سلولی منطقه ای وبدنبال آن افزایش  متابولیسم موضعی علی الخصوص افزایش چربی سوزی بافتی میگردد . عمومادستکاههای RF دارای دوشکل خروجی امواج هستندکه یکی برای کاهش سایزموضعی ودیگری برای سفت ترنمودن پوست همان موضع کاربرد داردکه ازفرایند دوم بنام لیفت پوست یادمیشود . پدیده ی لیفت پوست حتی میتواندخطوط ترک پوستی ناشی ازچاق شدن ناگهانی رانیزبهبودچشمگیری ببخشد .

3.لیزردیود (Diode)کم توام :  این تکنولوژی نیزهمانند تکنولوژی RF عمل میکند وموجب افزایش فعالیت سلولی ومتابولیسم بافتی موضعی درمحل ذخیره شدن چربی و افزایش جریان خون وافزایش فعالیت سیستم لنفاوی گرددکه به کمک این سیستمها چربیها بطورموضعی بیشترمتابولیزه شده ونیزمقداری به سایرنقاط دوردست حمل شده وتوسط دیکرسلولهای بدن میسوزد . این روش نیز عموما به تنهایی استفاده نمیگردد .

4.مزوتراپی (Mesotherapy)  : یک روش قدیمی باکاربردوروش استفاده تغییریافته وجدیداست که دراین روش داروهای خاصی که تقریباتمامی آنهادرعلم طب شناخته شده وتاییدشده هستندبادوزکمتروبه مقادیرجزیی در طی تزریقات مکرر مستقیما واردبافت چربی میگردندو بطورکلی میتوان بااین داروهامتابولیسم بافتی وسلولی راافزایش دادونیزکمک به خرد کردن چربیها وافزایش انتقال آنهابه بافتهای دوردست برای سوخته شدن (متابولیسم) داخل سلولها وهمچنین تاحدودی موجب  تخریب بافت سلولیت که چربیهاراگیرانداخته است میگردد . دراین روش میتوان تاحدودی پوست راسفت ترکرده وترکهای آنراکاهش داد .

5.امواج صوت (Ultrasound)  : این روش دارای سابقه ی قدیمی بوده ودرطی چندسال اخیرتغییراتی بنیادی کرده وتوانسته است با تکنولوژی کاربردی نوین با نام جدید Cavitation پابه عرصه تکنولوژپهای لاغری موضعی بگذارد . اشکال قدیمی ترامواج صوتی دارای مکانیسم ایجادلاغری موضعی مشابه تکنولوژی RF بوده اندولی اشکال جدیدآن که Cavitation  نامیده میشود بااعمال وارسال امواج پرفشاروکم فشاربصورت متناوب به سمت بافت چربی موجب ازهم پاشیده شدن وتخریب جدارسلولهای چربی شده وقطرات چربی رابه درون بافت آزادمینمایند . باتوجه به اینکه درافرادبزرگسال بدنبال انهدام سلول چربی سلول جدیدجایگزین آن نمیگرددپس میتوان اظهارداشت که این روش قدرتمندترین تکنیک لاغری موضعی میباشد .

انتخاب روشهای بالا حسب شرایط بیماروتجربه ونظرپزشک معالج وسنجیدن مزایاومعایب برای بیمارانجام میگیرد . همچنین برخی بیماران بدلایلی منع استفاده ازیک تکنولوژی خاص رادارند به عنوان مثال بیماران دارای ضربان سازمصنوعی قلب (Pace Maker) قادربه استفاده ازدستگاه RF نیستند ویابیماران دچارمشکلات کبدی منع انجام Cavitation  دارند .

 گاهی نیزپزشکان ومراکززیبایی برای بیماران یک مجموعه (Package) ازاقدامات فوق راتجویزمیکنند که شامل دویاچندروش متفاوت درکنارهم یا مجزامیباشد . دربرخی مطب هایامراکزنیزهرکدام ازاین تکنیکهارابه تنهایی میتوان یافت .

سخن آخراینکه کمپانی های مختلف درنقاط مختلف دنیااقدام به ترکیب نمودن دویاسه یاچندروش مختلف لاغری موضعی و خلق دستگاههای لاغری ترکیبی نموده اند مثلا ترکیب LPG و لیزردیود وRF  سفت کننده یاترکیب اولتراسوندومکش بافتی و RFوامثال آن که هدف نتیجه بهتروقطعی تروجلب رضایت مراجعه کنندگان به مراکزلاغری است . برخی بیماران نیزگزینه ی مناسب هیچ کدام ازاین روشهانمیباشندوازابتداباراهنمایی پزشک معالج به پزشک متخصص جراح برای انجام عمل لیپوساکشن ، کمترنمودن حجم پذیرش معده باجراحی یابالون یاحلقه و....یاسایرروشهای زیبایی ولاغری مبتنی برعمل جراحی  معرفی میگردند .

 نویسنده :

دکترعلی حبیبی نظام پزشکی 113015

 

ایمیل :   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

khademTest Free PageRank Checker
کلیه حقوق این سایت متعلق به darmanteb.ir است.
هرگونه کپی برداری از مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.Copyright © 2011-2012 darmanteb All right reserved