classiera loader
image

آماده اید شروع کنید...

ارسال آگهی های شما در سایت نیازمندیهای خدمات وتجهیزات پزشکی درمان طب

سایت درمان طب بهترین مکان برای معرفی خدمات وفروشگاههای تجهیزات پزشکی ایران میباشد. درمان طب با 10 سال سابقه فعالیت در ایران

ارسال آگهی راهنمای سایت

موقعیت آگهی ها

در زیر میتوانید استان مورد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب پکیج آگهی

در زیر میتوانید بهترین پکیج ارسال آگهی را با توجه به نیازتان خریداری و استفاده کنید.

پلان طلایی

برای 30 روز تنها

10000تومان

  • ویژه
  • 10  آگهی های ویژه در دسترس
  • 4  تبلیغات معمولی
  • برای  30  روز
  • 100 درصد مطمئن

پلان برنزی

برای 12 روز تنها

3000تومان

  • 2  آگهی های ویژه در دسترس
  • 2  تبلیغات معمولی
  • برای  12  روز
  • 100 درصد مطمئن