درمان طب
درمان طب

سایت درمان طب مرجع اطلاعات فروشگاههای تجهیزات پزشکی ایران می باشد.

-شما می توانید فروشگاه و محصولات خودرا بصورت رایگان در این سایت ثبت نموده و ازاین راه فروش خودرا چندبرابر نمایید.

-درمان طب موظف به حفظ حریم خصوصی شما بوده و پشتیبان شماست.

-همراهان گرامی نیز ملزم به رعایت حفظ حریم خصوصی سایرین بوده و از درج اطلاعات نادرست خودداری می نمایند.

-مسئولیت ثبت هرگونه آگهی با کاربر محترم بوده و درمان طب در حذف آگهی های درج شده که با قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشدمختار است.

-درصورت کپی برداری از اطلاعات مندرج یا ثبت اطلاعات گمراه کننده درسایت، مطابق با قوانین با متخلفین برخورد خواهد شد.

-ضمانت حفاظت از اطلاعات شمارا وظیفه خوددانسته  وحمایت شما را پشتوانه ای برای پیشرفت می دانیم.

-همراهی شما را ارج می نهیم و از ثبت دیدگاه های شما استفاده خواهیم کرد.